เตรียมข้อมูลสำหรับผู้ป่วยใหม่
แบบประเมินตนเองดูแบบประเมินทั้งหมด »

แนะนำแพทย์ใหม่
นพ.พลภัทร สิโรดม

สาขาที่เชี่ยวชาญ จิตเวชทั่วไป
ออกตรวจทุกวันเสาร์
เวลา 14.00 - 18.00 น.

  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


แนะนำแพทย์ใหม่
พญ. อังคณา อัญญมณี

สาขาที่เชี่ยวชาญ จิตเวชเด็กและวัยรุ่น
ออกตรวจทุกวันจันทร์
เวลา 09.00 - 14.00 น.

  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


แอปพลิเคชัน ประเมินพัฒนาการลูกรัก เหมาะสำหรับเด็กแรกเกิด – 5 ปี

ดาวน์โหลด ฟรี! คลิก!


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


งานบรรยายและคอร์สอบรมดูทั้งหมด »

สมองเสพติด พิษร้าย ทำลายครอบครัว

วันอาทิตย์ ที่ 28 ตุลาคม 2561

ปิดรับสมัครแล้ว

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Social Skills Day Camp เสริมสร้างทักษะทางสังคมและอารมณ์
ปิดรับสมัครแล้ว

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


กลางวันไม่ตื่น กลางคืนไม่หลับ

วันอาทิตย์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2561

ฟรี !

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


MANAROM CORPORATE SERVICE
HR Psychotest Service

บริการทดสอบจิตวิทยาเพื่อการบริหาร

การคัดเลือกพนักงานโดยใช้แบบทดสอบทางจิตวิทยา โดยทีมจิตแพทย์และนักจิตวิทยาผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษา และดูแลการใช้บริการ

MCA

แบบทดสอบความถนัดทางเชาวน์ปัญญา

BCA

แบบทดสอบสมรรถภาพในการปฏิบัติงานพื้นฐาน

MPI

แบบทดสอบบุคลิกภาพ

MRT

แบบทดสอบสมรรถนะทางด้านจิตใจ

บทความน่าสนใจดูทั้งหมด »

โรคกังวลต่อการเข้าสังคม
(Social Anxiety in Children & Adolescents)

กังวลต่อการเข้าสังคมหรือที่เคยเรียกว่าโรคกลัวสังคม (Social Phobia) พบเห็นได้บ่อยในเด็กและวัยรุ่น ซึ่งอาจทำ ให้พ่อแม่หรือผู้ปกครองรู้สึกขัดอกขัดใจกับบุตรหลานของตน อย่างมากว่า “ไม่กล้าแสดงออก”...

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

โรคไบโพลาร์ หรือ โรคอารมณ์สองขั้ว
(Bipolar disorder)

มีอาการผิดปกติที่สำคัญทางอารมณ์ 2 แบบ คือ ภาวะแมเนีย และภาวะซึมเศร้า จึงเคยถูกเรียกว่า Manic-depressive disorder ความเจ็บป่วยทางอารมณ์ทั้ง 2 แบบนั้นรุนแรง ไม่ใช่อารมณ์ปกติ แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมจนรบกวน...

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Manarom Channel

โรคแอลดีคืออะไร
(Learning Disabilities: LD)

โดย พญ.พิชญา พจนโพธา


โรคบกพร่องทักษะการเรียนเฉพาะด้าน (Learning Disabilities: LD) เกิดจากการทำงานของสมองบางส่วนผิดปกติ แม้เด็กจะมีสติปัญญาในเกณฑ์ปกติ แต่ก็จะมีปัญหาการเรียนในวิชาที่เกี่ยวกับทักษะด้านที่บกพร่อง เช่น อ่าน เขียน คำนวณ โดยเด็กบางคนอาจมีอาการข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อร่วมกัน


ดูวิดีโอทั้งหมด »
วารสารพลังใจดีดูทั้งหมด »

ฉบับที่ 34 กันยายน-ธันวาคม 2561

เส้นทางแห่งความสุข


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฉบับที่ 33 พฤษภาคม-สิงหาคม 2561

ความเครียดจากการออกกำลังกาย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฉบับที่ 32 มกราคม-เมษายน 2561

จิตเวชเด็กสำคัญอย่างไร


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฉบับที่ 31 กันยายน-ธันวาคม 2560

อยากมีสุขภาพกายและใจต้องมีหลัก

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม