แบบประเมินตนเองดูแบบประเมินทั้งหมด »

MANAROM CORPORATE SERVICE
HR Psychotest Service

บริการทดสอบจิตวิทยาเพื่อการบริหาร

การคัดเลือกพนักงานโดยใช้แบบทดสอบทางจิตวิทยา โดยทีมจิตแพทย์และนักจิตวิทยาผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษา และดูแลการใช้บริการ

MCA

แบบทดสอบความถนัดทางเชาวน์ปัญญา

BCA

แบบทดสอบสมรรถภาพในการปฏิบัติงานพื้นฐาน

MPI

แบบทดสอบบุคลิกภาพ

MRT

แบบทดสอบสมรรถนะทางด้านจิตใจ

บทความน่าสนใจดูทั้งหมด »

เลือกคนที่ “ใช่”
ลดต้นทุน-หนุนธุรกิจ

หากเลือกผู้ที่ไม่เหมาะสมเข้ามาปฏิบัติงานเป็นการสร้างความเสียหายหลายด้าน ทั้งเวลา และงบประมาณในการฝึกฝน ทั้งสร้างความไม่สบายใจกับเพื่อนร่วมงาน...


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Toxic Person รับมืออย่างไร เมื่อคนใกล้ตัวกลายเป็นพิษ

อยู่กับใครแล้วมีความสุข เราก็อยากอยู่ใกล้คนนั้น เช่นเดียวกัน ถ้าอยู่กับใครแล้วมีความทุกข์ เราก็อยากหลีกเลี่ยงคนนั้น แต่บางครั้ง รู้ทั้งรู้ว่ามีความทุกข์ก็ไม่สามารถออกมาจากจุดตรงนั้นได้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Manarom Channel

7 เคล็ดลับทำงานให้มีสุข


ความเครียดที่สะสมจากการทำงานมักส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน จนอาจทำให้บรรยากาศการทำงานเสียไป ถ้าอยากทำงานอย่างมีความสุข ต้องทำอย่างไร


ดูวิดีโอทั้งหมด »
วารสารพลังใจดีดูทั้งหมด »

ฉบับที่ 49 กันยายน-ธันวาคม 2566

Low Self esteem โรคทางใจของคนวัยทำงาน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฉบับที่ 48 พฤษภาคม-สิงหาคม 2566

โรควิตกกังวล


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฉบับที่ 47 มกราคม-เมษายน 2566

รักอย่างไรไม่ให้หมดโปร


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฉบับที่ 46 กันยายน-ธันวาคม 2565

โรคจิตเภทรักษาได้


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม