เตรียมข้อมูลสำหรับผู้ป่วยใหม่
แบบประเมินตนเองดูแบบประเมินทั้งหมด »
ข่าวสารดูทั้งหมด »

ไบโพลาร์ เดี๋ยวซ่า เดี๋ยวเศร้า

วันอาทิตย์ ที่ 17 มีนาคม 2562

เวลา 09.30 -12.00 น.อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


กลุ่มฝึกทักษะทางสังคม Social Skills
เปิดรับสมัครแล้ว ทุกวันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ - 4 พฤษภาคม 2562

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Social Skills Day Camp ค่ายเสริมสร้างทักษะทางสังคมและอารมณ์

เปิดรับสมัครแล้ว วันจันทร์ที่ 18 – วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


MANAROM CORPORATE SERVICE
HR Psychotest Service

บริการทดสอบจิตวิทยาเพื่อการบริหาร

การคัดเลือกพนักงานโดยใช้แบบทดสอบทางจิตวิทยา โดยทีมจิตแพทย์และนักจิตวิทยาผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษา และดูแลการใช้บริการ

MCA

แบบทดสอบความถนัดทางเชาวน์ปัญญา

BCA

แบบทดสอบสมรรถภาพในการปฏิบัติงานพื้นฐาน

MPI

แบบทดสอบบุคลิกภาพ

MRT

แบบทดสอบสมรรถนะทางด้านจิตใจ

บทความน่าสนใจดูทั้งหมด »

โรคซึมเศร้า
(Depression Disorder)

“ซึมเศร้า” ทางการแพทย์ หรือ Clinical depression หมายถึง ภาวะซึมเศร้าที่มีมากกว่าอารมณ์เศร้า และเป็นพยาธิสภาพแบบหนึ่งที่พบได้ในหลายๆ โรคทางจิตเวช โดยเฉพาะโรคทางอารมณ์ คือ โรคซึมเศร้า (Major depressive disorder หรือ Depressive episode) และ โรคไบโพลาร์ (Bipolar disorder) โรคทางอายุรกรรมบางโรค สารยาบางชนิดสามารถทำให้เกิดอาการซึมเศร้าที่รุนแรงได้...

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

โรคไบโพลาร์ หรือ โรคอารมณ์สองขั้ว
(Bipolar disorder)

มีอาการผิดปกติที่สำคัญทางอารมณ์ 2 แบบ คือ ภาวะแมเนีย และภาวะซึมเศร้า จึงเคยถูกเรียกว่า Manic-depressive disorder ความเจ็บป่วยทางอารมณ์ทั้ง 2 แบบนั้นรุนแรง ไม่ใช่อารมณ์ปกติ แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมจนรบกวน...

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Manarom Channel

โรคซึมเศร้าคืออะไร
(Depression Disorder)

โดย พญ.นัฏศรา ดำรงค์พิวัฒน์ จิตแพทย์ โรงพยาบาลมนารมย์


แค่เหงาๆ เศร้าๆ หรือ ซึมเศร้า


ดูวิดีโอทั้งหมด »
วารสารพลังใจดีดูทั้งหมด »

ฉบับที่ 35 มกราคม-เมษายน 2562

EF Executive Functions ทักษะสำคัญต่อพัฒนาการเด็กอย่างไร


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฉบับที่ 34 กันยายน-ธันวาคม 2561

เส้นทางแห่งความสุข


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฉบับที่ 33 พฤษภาคม-สิงหาคม 2561

ความเครียดจากการออกกำลังกาย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฉบับที่ 32 มกราคม-เมษายน 2561

จิตเวชเด็กสำคัญอย่างไร


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม