แบบประเมินตนเองดูแบบประเมินทั้งหมด »

กลุ่มฝึกทักษะสังคม (Social Skills Training Group)

เปิดรับสมัครแล้ว วันเสาร์ที่ 6, 13, 20, 27 ก.ค. และ 3 ส.ค. 2567


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


MANAROM CORPORATE SERVICE
HR Psychotest Service

บริการทดสอบจิตวิทยาเพื่อการบริหาร

การคัดเลือกพนักงานโดยใช้แบบทดสอบทางจิตวิทยา โดยทีมจิตแพทย์และนักจิตวิทยาผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษา และดูแลการใช้บริการ

MCA

แบบทดสอบความถนัดทางเชาวน์ปัญญา

BCA

แบบทดสอบสมรรถภาพในการปฏิบัติงานพื้นฐาน

MPI

แบบทดสอบบุคลิกภาพ

MRT

แบบทดสอบสมรรถนะทางด้านจิตใจ

บทความน่าสนใจดูทั้งหมด »

เลือกคนที่ “ใช่”
ลดต้นทุน-หนุนธุรกิจ

หากเลือกผู้ที่ไม่เหมาะสมเข้ามาปฏิบัติงานเป็นการสร้างความเสียหายหลายด้าน ทั้งเวลา และงบประมาณในการฝึกฝน ทั้งสร้างความไม่สบายใจกับเพื่อนร่วมงาน...


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Perinatal Depression ภัยเงียบของคุณแม่หลังคลอด

สำหรับผู้หญิง การตั้งครรภ์และการเป็นแม่ โดยเฉพาะคุณแม่มือใหม่ สามารถสร้างความรู้สึกได้หลากหลาย ตั้งแต่ความรู้สึกตื่นเต้น มีความสุข สมหวังกับการรอคอย ไปจนถึงความเครียด ความกังวล ความเศร้า อาการขึ้นๆ ลงๆ ของความรู้สึกเหล่านี้สำหรับบางคนอาจเกิดเพียงชั่วคราว แต่บางคนอาจคงอยู่หรือรุนแรงขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปจนถึงหลังคลอด นับเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในชีวิตของการเป็นแม่คน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Manarom Channel

คนใจบาง Highly Sensitive Person


Highly Sensitive Person คือ บุคลิกภาพของคนที่อ่อนไหวต่อสิ่งรอบตัวเป็นพิเศษ มักเป็นคนที่ร้องไห้หรือวิตกกังวลง่าย สาเหตุคืออะไร หากอารมณ์อ่อนไหวขึ้นมามีวิธีรับมือหรือไม่ อย่างไร


ดูวิดีโอทั้งหมด »
วารสารพลังใจดีดูทั้งหมด »

ฉบับที่ 49 กันยายน-ธันวาคม 2566

Low Self esteem โรคทางใจของคนวัยทำงาน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฉบับที่ 48 พฤษภาคม-สิงหาคม 2566

โรควิตกกังวล


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฉบับที่ 47 มกราคม-เมษายน 2566

รักอย่างไรไม่ให้หมดโปร


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฉบับที่ 46 กันยายน-ธันวาคม 2565

โรคจิตเภทรักษาได้


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม