แอปพลิเคชัน ประเมินพัฒนาการลูกรัก

แอปพลิเคชัน ประเมินพัฒนาการลูกรัก คืออะไร ?


ตอบ: เป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยให้คุณพ่อคุณแม่สามารถสามารถเฝ้าสังเกต ประเมินและส่งเสริมพัฒนาการลูกได้ด้วยตัวเอง

ใช้ประเมินพัฒนาการเด็กอายุเท่าไหร่บ้าง ?


ตอบ: เหมาะสำหรับเด็กแรกเกิด – 5 ปี

ประเมินพัฒนาการเด็กด้านใดบ้าง ?


  ตอบ:
 • 1. ด้านการเคลื่อนไหว
 • 2. ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา
 • 3. ด้านความเข้าใจภาษา
 • 4. ด้านการใช้ภาษา
 • 5. ด้านการช่วยเหลือตัวเองและสังคม

ประเมินพัฒนาการเด็ก

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ไหน มีค่าใช้จ่ายไหม ?


หากไม่สะดวกดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น ทำอย่างไร?


  ตอบ: สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ไปประเมินได้ ตามลิงค์นี้ ดาวน์โหลด

แอปพลิเคชัน ประเมินพัฒนาการลูกรัก มีประโยชน์อย่างไร ?


  ตอบ: แอปพลิเคชันนี้แบ่งการประเมินตามช่วงวัยชัดเจน มีข้อมูลแนวทางการประเมินครบทุกด้าน พร้อมแนะแนวทาง การส่งเสริมเด็กๆ ที่สงสัยว่าอาจมีพัฒนาการด้านใดด้านหนึ่งล่าช้า นอกจากนี้แอปพลิเคชันนี้ยังสามารถเก็บข้อมูลสรุปการประเมินพัฒนาการเด็กส่งเข้าอีเมล ช่วยให้คุณพ่อคุณแม่สามารถนำไปสื่อสารต่อกับคุณหมอหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้อีกด้วย

ขอบคุณข้อมูลจาก :


  คู่มือ เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Developmental Surveillance and Promotion Manual :DSPM) กระทรวงสาธารณสุข

การบริการของโรงพยาบาล

การบริการทั้งหมด