แบบคัดกรองภาวะซึมเศร้าและ ความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย (Depression and Risk of suicide)

"คำแนะนำ"

โปรดเลือกคำตอบที่ตรงหรือใกล้เคียงกับความรู้สึกจริงของท่านมากที่สุด โปรดตอบให้ครบทุกข้อ

ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ท่านมีอาการหรือความรู้สึกนึกคิดดังข้อคำถามต่อไปนี้หรือไม่


  1. รู้สึกจิตใจหม่นหมองหรือเป็นทุกข์จนอยากร้องไห้ (เกือบตลอดทั้งวัน)

  2. รู้สึกหมดอาลัยตายอยาก

  3. รู้สึกไม่มีความสุข หมดสนุก กับสิ่งที่ชอบและเคยทำ

  4. คิดอะไรได้ช้ากว่าปกติ

  5. รู้สึกอ่อนเพลียง่ายเหมือนไม่มีแรง

  6. นอนหลับๆ ตื่นๆ หลับไม่สนิท

  7. รู้สึกสิ้นหวัง เป็นทุกข์จนไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อไป

  8. กำลังคิดฆ่าตัวตาย
อ่านบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม

โรคซึมเศร้า

โรคซึมเศร้า... ภัยเงียบของผู้ชาย

สัญญานเตือนที่ต้องมาพบจิตแพทย์