สำหรับผู้ป่วยใหม่ กรุณานัดหมายล่วงหน้าโทร. 02 725 9595 หรือ 02 032 9595
กรอกและเตรียมเอกสารสำหรับผู้ป่วยใหม่
ตรวจรักษาปัญหาการนอน

Manarom Hospital Sleep Disorder Clinic


คลินิกตรวจรักษาปัญหาการนอน การตรวจสภาพการนอนหลับ Polysumnongraphy คลินิก CPAP

บริการตรวจ วินิจฉัย และรักษา ผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับการนอนหลับ


1. นอนไม่หลับ หลับยาก หลับไม่สนิท หลับๆ ตื่นๆ ตื่นนอนแล้วไม่สดชื่น
2. ง่วงนอนตอนกลางวันมากเกินไป หลับง่าย หรือหลับในบ่อยๆ
3. กลุ่มอาการขาดลมหายใจช่วงการนอนหลับ (Sleep apnea syndrome) และนอนกรน
4. พฤติกรรมละเมอ​ เช่น​ REM​Sleep Behavior Disorder
5. กลุ่มอาการขาอยู่ไม่สุข (Restless legs syndrome)
6. Periodic limb movement disorders
7. โรคลมหลับ (Narcolepsy)
8. ปัญหาการใช้ยานอนหลับ

ผู้ป่วยแต่ละรายจะได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษารวมทั้งประเมินข้อบ่งชี้ในการตรวจสภาพการนอนจากแพทย์ที่มีความรู้ความชำนาญทางด้านปัญหาการนอนทีมผู้ดูแลรักษา ยังประกอบด้วยนักจิตวิทยาที่มีความชำนาญด้านการแก้ไขพฤติกรรมที่รบกวนการนอนและฝึกการผ่อนคลายเพื่อส่งเสริมการนอนหลับ

การตรวจสภาพการนอนหลับ


    ช่วงตรวจสภาพการนอนหลับผู้ป่วยจะนอนในห้องนอนส่วนตัวที่เหมาะสมกับการนอน ปราศจากสิ่งรบกวนสัญญาณต่างๆจะถูกส่งมาบันทึกในเครื่องตรวจที่ตั้งอยู่อีกห้องหนึ่ง โดยมีเจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญอยู่ประจำให้การดูแลผู้ป่วยตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุดการตรวจ โรงพยาบาลสามารถให้บริการ 1. ตรวจสภาพการนอนหลับแบบตลอดคืน (All-night sleep study) เพื่อศึกษาสภาพการนอนและสภาพทางสรีรวิทยาที่เปลี่ยนแปลง ในระหว่างการนอน เช่น การหายใจ การเต้นของหัวใจ และการทำงานของกล้ามเนื้อ 2. บริการการตรวจสภาพความง่วงในช่วงกลางวัน (Multi sleep latency test) เพื่อศึกษาความรุนแรงและสาเหตุของอาการง่วงนอน เพื่อศึกษาวินิจฉัยโรคลมหลับ

คลินิก CPAP


เป็นคลินิกที่ให้บริการติดตามผลการรักษาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาการใช้เครื่องปรับสภาพความดันอากาศ (ContinuousPositive Airway Pressure หรือ CPAP)

การบริการของโรงพยาบาล

การบริการทั้งหมด