สำหรับผู้ป่วยใหม่ กรุณานัดหมายล่วงหน้าโทร. 02 725 9595 หรือ 02 032 9595
กรอกและเตรียมเอกสารสำหรับผู้ป่วยใหม่
จิตเวชผู้ใหญ่

ปัญหาทางสุขภาพจิตและพฤติกรรมทำให้ชิวิตประจำวันไม่ราบรื่นเท่าที่ควร และอาจส่งผลต่อสุขภาพกาย ความสัมพันธ์ การศึกษา รวมถึงหน้าที่การงาน อย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ การรับการรักษาที่เหมาะสม อย่างรวดเร็ว ช่วยให้ปัญหาได้รับการแก้ไขก่อนที่จะทวีความซับซ้อน และนำไปสู่ปัญหาอื่นๆ แผนกจิตเวชผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือดูแลรักษาแก่ผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และพัฒนาทักษะในการจัดการปัญหาเหล่านั้นอย่างรอบด้าน โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการใช้ชีวิตเป็นส่วนหนึ่งในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ

กลุ่มโรค อาการ และพฤติกรรมในผู้ใหญ่

  • การเจ็บป่วยเนื่องจากความเครียด
  • ความเครียดหลังประสบเหตุการณ์ร้ายแรงในชีวิต
  • ความบกพร่องในการเรียนรู้
  • ความผิดปกติทางบุคลิกภาพ และพฤติกรรม
  • ความผิดปกติในการพัฒนาการ
  • คิดมาก คิดเยอะ กังวล
  • จิตเวชในโรคทางกาย
  • เจ็บปวดเรื้อรัง
  • ซึมเศร้า ท้อแท้ สิ้นหวัง
  • ปัญหาการกิน
  • ปัญหาการนอน นอนมาก นอนไม่หลับ นอนไม่สนิท
  • ปัญหาการเบี่ยงเบนทางเพศ
  • ปัญหาการเลี้ยงดูบุตร
  • ปัญหาครอบครัว
  • ปัญหาความสัมพันธ์ทางเพศ
  • ปัญหาชีวิตคู่
  • ปัญหาด้านความรัก
  • ปัญหาทางเพศ
  • ปัญหาทางสังคม เก็บตัว แยกตัว
  • ปัญหาในการจัดการอารมณ์
  • ปัญหาบุคลิกภาพ
  • ปัญหาผู้สูงอายุ
  • ปัญหาพฤติกรรม และการปรับตัว
  • ปัญหาสุรา บุหรี่ การพนัน และสารเสพติด
  • ภาวะกล้ามเนื้อกระตุกผิดปกติแบบติค
  • ภาวะบกพร่องทางสติปัญญา
  • ภาวะเพ้อ หูแว่ว หวาดระแวง หลงผิด เห็นภาพหลอน
  • โรคกลัวต่างๆ
  • โรคความจำเสื่อม โรคสมองเสื่อม
  • โรคจิตเภท และโรคจิตอื่นๆ
  • โรคไบโพลาร์และโรคอารมณ์แปรปรวนอื่นๆ
  • โรคแพนิค
  • โรคย้ำคิดย้ำทำ
  • โรควิตกกังวล
  • โรคสมาธิสั้น
  • โรคออทิสติก
  • โรคอารมณ์ซึมเศร้า
  • โรคแอสเพอร์เกอร์
  • สภาวะกลัวเป็นโรคใดโรคหนึ่ง

การบริการของโรงพยาบาล

การบริการทั้งหมด