สำหรับผู้ป่วยใหม่ กรุณานัดหมายล่วงหน้าโทร. 02 725 9595 หรือ 02 032 9595
กรอกและเตรียมเอกสารสำหรับผู้ป่วยใหม่
กายภาพบำบัด

เป็นวิชาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่เกี่ยวข้อง กับการป้องกัน รักษา และจัดการเกี่ยวกับการเคลื่อน ไหวที่ผิดปกติ ที่เกิดขึ้นจากสภาพและภาวะของ ร่างกายที่เกิดขึ้นในทุกช่วงของชีวิต จะกระทำโดย นักกายภาพบำบัด (Physical Therapist : PT)

กายภาพบำบัดทางระบบประสาท (Neurophysiotherapy)


    การฟื้นฟูผู้ป่วยที่มีปัญหาทางโรคระบบประสาท ได้แก่ ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต หรือเส้นเลือดในสมองตีบแตก ผู้ป่วยที่สมองได้รับการกระทบกระเทือนจากอุบัติเหตุ และผู้สูงอายุ การรักษาทางกายภาพบำบัด คือ การฟื้นฟูทักษะการเคลื่อนไหวให้ผู้ป่วยสามารถทำกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวัน รวมถึงการกลับไปทำงานและทำกิจกรรมทางสังคม ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ด้วยการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ การเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ การบริหารร่างกาย การฝึกการทรงตัว การฝึกเดิน และการใช้กิจกรรมเป็นการฝึกร่วมด้วย ขั้นตอนและแผนการรักษาจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับปัญหาของแต่ละคน

กายภาพบำบัดทางระบบกล้ามเนื้อ กระดูก และข้อ (Orthopedic)


    การตรวจประเมิน วินิจฉัย และรักษาภาวะผิดปกติ หรือบาดเจ็บของระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ ได้แก่ อาการปวดคอ บ่า สะบัก ข้อไหล่ติด ปวดหลัง ปวดสะโพก ปวดเข่า ปวดส้นเท้า ปวดฝ่าเท้า ข้อเท้าแพลง อาการชาแขน ขา หรือฝ่ามือ นิ้วล็อค อาการปวดร้าวลงแขน ขา หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท ข้อเสื่อม กระดูกสันหลังเคลื่อน กล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรัง การบาดเจ็บจากการทำงาน รวมถึงการฟื้นฟูผู้ป่วยหลังผ่าตัดด้วยวิธีการรักษาโดยใช้เครื่องมือทางกายภาพบำบัด (Modalities) หรือ เทคนิคการรักษาด้วยมือ (Manual Techniques) การรักษาด้วยการออกกำลังกาย (Therapeutic Exercise) พร้อมให้คำแนะนำเพื่อปรับพฤติกรรมและสภาพแวดล้อมต่างๆ ให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล

กายภาพบำบัดในผู้สูงวัย (Geriatric)


    กายภาพบำบัดในผู้สูงวัย (Geriatric) เช่น โรคข้ออักเสบ ภาวะกระดูกบาง ภาวะการสูญเสียการทรงตัว การเปลี่ยนข้อสะโพกและข้อต่ออื่นๆ โรคอัลไซเมอร์ เป็นต้น โดยมีเป้าหมายเพื่อลดอาการปวดและเพิ่มสมรรถภาพทางร่างกายให้ผู้ป่วยมีการเคลื่อนไหวที่ดีขึ้น
    นอกจากที่กล่าวมาข้างต้น เรายังให้บริการการออกกำลังกายเพื่อควบคุมน้ำหนัก น้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน และน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน โดยได้รับคำปรึกษาและการดูแลจากทั้งนักกายภาพบำบัดควบคู่ไปกับนักโภชนาการ สนใจบริการสามารถติดต่อได้ที่แผนกกายภาพบำบัด โรงพยาบาลมนารมย์

การบริการของโรงพยาบาล

การบริการทั้งหมด