บริการของเรา

กรอกและเตรียมเอกสารสำหรับผู้ป่วยใหม่

เพื่อความรวดเร็วสำหรับผู้ป่วยใหม่ กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 02 725 9595 หรือ 02 032 9595 ในการลงทะเบียนครั้งแรก ท่านสามารถกรอกเอกสารล่วงหน้าได้ และเพื่อความปลอดภัย โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ให้บริการเฉพาะผู้ที่นำเอกสารระบุตัวตน มาในวันลงทะเบียนเท่านั้น

ศูนย์กิจกรรมกลางวัน

กิจกรรมบำบัด

กายภาพบำบัด

ศิลปะบำบัด

ละครบำบัด

ดนตรีบำบัด

การเล่นบำบัด

ตรวจรักษาปัญหาการนอน

การศึกษาพิเศษ

การรักษาด้วย dTMS

โปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดสารเสพติด

ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้เด็ก

Corporate Services

การทดสอบทางจิตวิทยา