บริการของเรา

เตรียมข้อมูลสำหรับผู้ป่วยใหม่

ศูนย์กิจกรรมกลางวัน

กิจกรรมบำบัด

กายภาพบำบัด

ศิลปะบำบัด

ละครบำบัด

ดนตรีบำบัด

การศึกษาพิเศษ

ตรวจรักษาปัญหาการนอน

โปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดสารเสพติด

ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้เด็ก

Corporate Services

การทดสอบทางจิตวิทยา