กลุ่มกระตุ้นพัฒนาการด้วยการฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็ก (Fine Motor Skills Group)

รายละเอียด


  ช่วยให้เด็กมีความคล่องแคล่วและความแข็งแรงในการใช้มือ นิ้วมือ ข้อมือสำหรับเรียนหนังสือและ ทำกิจวัตรประจำวัน
  • Fine motor หรือ กล้ามเนื้อมัดเล็ก คือ ทักษะการใช้มือ นิ้ว และข้อมือในการทำกิจกรรมต่างๆ เป็นพัฒนาการที่ติดตัวเรามาตั้งแต่กำเนิด ซึ่งเราใช้อยู่ทุกวันตั้งแต่การหยิบจับสิ่งของชิ้นเล็ก ชิ้นใหญ่ เช่น
  o กิจวัตรประจำวัน เช่น การจับช้อนส้อมรับประทานอาหาร ใส่เสื้อผ้า ติดกระดุม ผูกเชือกรองเท้า
  o การเรียนหนังสือ เช่น การจับดินสอเขียนตัวอักษร วาดรูป ระบายสี ใช้กรรไกรตัดกระดาษ
  o การเล่นกับเพื่อน การโยน-รับลูกบอล เล่นตัวต่อ


  • สัญญาณเตือนกล้ามเนื้อมัดเล็กไม่แข็งแรง
  o ซุ่มซ่าม ทำของตกบ่อยๆ มือไม่มีแรง
  o คว้า หยิบ จับของชิ้นเล็กไม่ถนัด เช่น ลูกปัด กระดุม
  o ลายมือไม่สวยจนอ่านไม่ออก เขียนหนังสือนานๆ แล้วเมื่อยมือ
  o ไม่ถนัดงานประดิษฐ์ เช่น วาดรูป ระบายสีไม่ตรงช่อง ใช้กรรไกรไม่คล่อง
  o ชอบกิจกรรมที่ไม่ต้องใช้ทักษะมือมากนัก เช่น ดูทีวี เล่นแท็ปเล็ต
  o ให้คนอื่นช่วยเหลือกิจวัตรประจำวัน เช่น รับประทานอาหาร แต่งตัว แปรงฟัน

  หากไม่ได้รับการฝึกที่เหมาะสม อาการเหล่านี้จะสะสมไปเรื่อย ๆ จนเริ่มส่งผลกับการเรียน เช่น เขียนช้า เขียนไม่ตรงบรรทัด ตัวหนังสือไม่สวย บ้างก็เขียนตัวหนังสือกลับด้าน ไม่ยอมจดการบ้าน เป็นต้น เมื่อเขียนลำบากก็ส่งผลให้ไม่ชอบเรียน ต่อเนื่องไปถึงสภาพจิตใจของเด็กที่ต้องถูกคุณครูดุหรือจ้ำจี้จ้ำไชหลาย ๆ ครั้ง ขาดความมั่นใจในตนเอง รู้สึกสงสัยว่าทำไมตนเองถึงไม่เก่งเท่าเพื่อน จนอาจส่งผลให้เด็กไม่อยากเรียน หนีโรงเรียน ติดเกม จนอาจส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ไปเรื่อย ๆ

รูปแบบการอบรม


  การฝึกแบบกลุ่มขนาดเล็ก ผู้เข้าร่วม 5 คน

เหมาะกับใคร ?


  เด็กอายุ 7-13 ปี หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา
  o ต้องการส่งเสริมการเรียนรู้ในห้องเรียน
  o ต้องการฝึกกระตุ้นทักษะการใช้มือ นิ้วมือ ข้อมือ เพื่อทำกิจกรรมต่างๆ

  ขั้นตอนการสมัคร
  1. ต้องผ่านการประเมินจากจิตแพทย์ หรือมีใบส่งตัวมาจากแพทย์ประจำตัวเด็ก
  2. ผ่านการประเมินและฝึกเดี่ยวกับนักกิจกรรมบำบัดของโรงพยาบาลมนารมย์อย่างน้อย 3 ครั้ง

วัน เวลา สถานที่


  จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ค่าลงทะเบียน

  ท่านละ 16,000 บาท

กิจกรรมนี้จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง โดยตลอดระยะเวลาการฝึก ผู้ปกครองจะต้องฝึกบุตรหลานของท่านที่บ้าน เข้ารับฟังผลและความคืบหน้าจากเจ้าหน้าที่ผู้ฝึกเพื่อประโยชน์สูงสุดของกิจกรรม

  หมายเหตุ
  กรณีไม่เข้าร่วมกิจกรรมตามกำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณีและไม่มีการชดเชยครั้งที่ขาดไป เนื่องจากกิจกรรมประเภทนี้ จะเกิดประโยชน์กับเด็กเมื่อเข้าร่วมกิจกรรมเป็นกลุ่ม
วิทยากร


  โดยคุณรัฐกร น้อยสมวงษ์ และ คุณณัชชา พุฒิเทพนรินทร์ นักกิจกรรมบำบัด

ลงทะเบียนออนไลน์ที่นี่..


หรือโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-725-9595