แบบประเมินและวิเคราะห์ความเครียด (Strain)

"คำแนะนำ"

แบบประเมินนี้เป็นประโยคที่มีข้อความเกี่ยวข้องกับอารมณ์ ความรู้สึกที่แสดงออกในลักษณะต่างๆ แม้ว่าบาง ประโยคอาจไม่ตรงกับที่ท่านเป็นอยู่ก็ตาม ขอให้ท่านเลือกคำตอบ ที่ตรงกับตัวท่านมากที่สุด ไม่มีคำตอบที่ถูกหรือผิด ดีหรือไม่ดี

โปรดตอบตามความเป็นจริงและตอบทุกข้อ เพื่อท่านจะได้รู้จักตนเองและวางแผนพัฒนาตนต่อไป

มีคำตอบ 4 คำตอบ สำหรับข้อความแต่ละประโยค คือ ไม่จริง จริงบางครั้ง ค่อนข้างจริง จริงมาก โปรดคลิกเลือกในช่องที่ท่านคิดว่าตรงกับตัวท่านมากที่สุด


 1. นอนไม่หลับเพราะคิดมากหรือกังวลใจ

 2. รู้สึกหงุดหงิด รำคาญใจ

 3. ทำอะไรไม่ได้เลยเพราะประสาทตึงเครียด

 4. มีความวุ่นวายใจ

 5. ไม่อยากพบปะผู้คน

 6. ปวดหัวข้างเดียวหรือปวดบริเวณขมับทั้ง 2 ข้าง

 7. รู้สึกไม่มีความสุขและเศร้าหมอง

 8. รู้สึกหมดหวังในชีวิต

 9. รู้สึกว่าตนเองไม่มีคุณค่า

 10. กระวนกระวายอยู่ตลอดเวลา

 11. รู้สึกว่าตนเองไม่มีสมาธิ

 12. รู้สึกเพลียจนไม่มีแรงทำอะไร

 13. รู้สึกเบื่อหน่ายไม่อยากทำอะไร

 14. มีอาการหัวใจเต้นแรง

 15. เสียงสั่น ปากสั่น และมือสั่น เวลาไม่พอใจ

 16. รู้สึกผิดพลาดในการทำสิ่งต่างๆ

 17. หรือเกร็งกล้ามเนื้อบริเวณท้ายทอย หลัง หรือไหล่

 18. ตื่นเต้นง่ายกับเหตุการณ์ที่ไม่คุ้นเคย

 19. มึนงง หรือเวียนศีรษะ

 20. ความสุขทางเพศลดลงอ้างอิง : กรมสุขภาพจิต