แบบประเมินสภาพอารมณ์ (Mania)

"คำแนะนำ"

โปรดตอบตามความเป็นจริงและตอบทุกข้อ


 1. ท่านรู้สึกดีสุดๆ และคึกคักจนคนอื่นคิดว่าท่านเปลี่ยนไปหรือท่านคึกคักเสียจนทำให้ตัวเองเดือดร้อน

 2. ท่านหงุดหงิดมากจนตะคอกใส่คนอื่น หรือมีเรื่องทะเลาะวิวาทหรือลงไม้ลงมือกัน

 3. ท่านรู้สึกมั่นใจในตัวเองมากกว่าปกติมาก

 4. ท่านนอนน้อยกว่าปกติมาก และก็ไม่รู้สึกว่าอยากจะนอนสักเท่าไหร่

 5. ท่านช่างพูดช่างคุยกว่าเดิม หรือพูดเร็วกว่าปกติมาก

 6. ท่านมีความคิดแล่นเร็วมาก และไม่สามารถทำให้ตัวเองคิดช้าลงได้

 7. ท่านวอกแวกกับสิ่งต่างๆ รอบตัวง่ายมากจนไม่มีสมาธิ หรือไม่สามารถจดจ่อกับอะไรได้

 8. ท่านมีพลังมากกว่าปกติมาก

 9. ท่านกระตืนรือล้นหรือทำอะไรต่อมิอะไรเยอะแยะกว่าเดิมมาก

 10. ท่านเข้าสังคมหรือพบปะผู้คนมากกว่าปกติมาก เช่น โทรหาเพื่อนกลางดึก

 11. ท่านสนใจเรื่องเพศเยอะกว่าปกติ

 12. ท่านทำอะไรที่ปกติท่านจะไม่ทำ หรือทำสิ่งที่คนอื่นอาจจะคิดว่ามากเกินไป ไม่ฉลาด หรือเสี่ยงเกินไป

 13. ท่านใช้จ่ายเงินจนทำให้ตัวเอง หรือครอบครัวต้องเดือดร้อน

 14. ถ้าท่านตอบข้อความข้างต้นว่า "ใช่" มากกว่า 1 ข้อ ลักษณะเหล่านี้เคยเกิดขึ้นพร้อมๆ กันในช่วงเวลาเดียวกันบ้างหรือไม่

 15. ลักษณะดังกล่าวสร้างปัญหาเช่นต่อไปนี้ให้ท่าน มากน้อยแค่ไหน - ทำงานไม่ได้, มีปัญหาครอบครัว การเงิน หรือคดีความ, มีการทะเลาะวิวาท หรือชกต่อยตบตีกัน

 16. ญาติสายตรงของท่าน ( ได้แก่ ลูก พี่น้อง พ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย ลุงป้า น้าอา ) มีใครป่วยเป็นโรคอารมณ์แปรปรวนหรือโรคอารมณ์สองขั้นหรือไม่

 17. เคยมีเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์บอกท่านหรือไม่ว่าท่านป่วยเป็นโรคอารมณ์แปรปรวนหรือโรคอารมณ์สองขั้วอ้างอิง : แบบสอบถามสภาพอารมณ์ ฉบับภาษาไทย โดย นพ. พิชัย อิฏฐสกุลอ่านบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม

สัญญานเตือนที่ต้องมาพบจิตแพทย์