แบบประเมินและวิเคราะห์โรคเครียด หลังเหตุการณ์ร้ายแรง (PTSD)

"คำแนะนำ"

หากท่านเคยประสบกับเหตุการณ์ที่รู้สึกหวาดกลัว สะเทือนขวัญ สะเทือนใจในชีวิต ในระยะ 1 เดือนที่ผ่านมา มีข้อใดตรงกับความรู้สึกของท่านบ้าง


  1. ท่านฝันร้ายหรือคิดถึงเหตุการณ์นั้นๆ ทั้งที่ไม่อยากคิดถึงมัน

  2. ท่านพยายามหลีกเลี่ยงที่จะไม่คิดถึงเหตุการณ์ หรือหลีกเลี่ยงเส้นทางที่ทำให้นึกถึงเหตุการณ์นั้น

  3. ท่านระแวดระวัง ตื่นกลัว หรือตกใจง่ายกว่าปกติ

  4. ท่านไม่ยินดียินร้าย ไม่สนใจคนรอบข้าง หรือกิจกรรมต่างๆ รอบตัวอ้างอิง : กรมสุขภาพจิตอ่านบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม

สัญญานเตือนที่ต้องมาพบจิตแพทย์