แนะนำแพทย์ใหม่ นพ.พลภัทร สิโรดม

สาขาที่เชี่ยวชาญ จิตแพทย์ผู้ใหญ่
ออกตรวจทุกวันเสาร์
เวลา 14.00 - 18.00 น.

  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมโรงพยาบาลมนารมย์เปิดมุมพลังใจดี

เพื่อให้ผู้ป่วยจิตเวชได้มีพื้นที่ขายของที่ประดิษฐ์ด้วยตนเอง

ฟรี!

ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิก!


กิจกรรมสังสรรค์ประจำปี 2561

ณ คุ้มประสานใจ ปากช่อง
ระหว่างวันที 12 - 27 มกราคม 2561

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม