งานบรรยายเรื่อง พิชิตปัญหาเด็กติดเกม

โดย นพ.คมสันต์ เกียรติรุ่งฤทธิ์
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30-12.00 น.

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


ยกเลิกงานบรรยาย ภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ

เพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อ ไวรัสโควิท-19
วันที่ 29 มีนาคม 2563 เวลา 09.30-12.00 น.

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม