แอปพลิเคชันแจ้งเตือนนัดหมาย

แอปพลิเคชัน แจ้งเตือนนัดหมาย สามารถใช้แทนบัตรนัด และยืนยันนัดหมายได้เลย ไม่ต้องรอสายจากเจ้าหน้าที่


ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสำหรับ Android


แอปพลิเคชันแจ้งเตือนนัดหมาย
ดาวน์โหลดคู่มือแนะนำการติดตั้ง ระบบ Android ที่นี่..


แอปพลิเคชันแจ้งเตือนนัดหมาย
แอปพลิเคชันแจ้งเตือนนัดหมาย
แอปพลิเคชันแจ้งเตือนนัดหมาย

แอปพลิเคชันแจ้งเตือนนัดหมาย

การบริการของโรงพยาบาล

การบริการทั้งหมด