บันไดครองรักยืนยาว


พญ.ภัทรวรรณ ขันธ์แก้ว
จิตแพทย์ โรงพยาบาลมนารมย์

“อ้าว...เลิกกันแล้ว”

“ดูเหมาะสมกันดีแต่ทำไมเลิกกันเร็วจัง”

“ยังเด็กอยู่เลย ไม่น่าชิงสุกก่อนห่าม”

“เราไปกันไม่ได้” “ว้าย ไม่น่าเชื่อ ท่าทางไม่เห็นเจ้าชู้ แต่ทำไมมีกิ๊ก”

เหล่านี้คือคำพูดที่เกิดขึ้นในชีวิตของผู้คนมากมายที่ล้วนเกี่ยวข้องกับความรัก จึงน่าสนใจว่าในด้านจิตวิทยานั้นความรักคืออะไร และมีองค์ประกอบอะไรบ้างที่ทำให้ความรักนั้นยืนยาว


ความหมายของ “ความรัก” ในแง่จิตวิทยา หมายถึง ความผูกพันทางอารมณ์ เป็นความรู้สึกพิเศษที่คนเรามีต่อคนอื่น อันประกอบด้วยวิธีครองรัก


1. ความรู้สึก คือ ความรู้สึกดีใจ ชอบ รัก ผูกพัน


2. ความคิด คือ คิดว่าผู้ชายคนนี้ดี คิดว่าผู้หญิงคนนี้น่าสนใจ


3. การกระทำ เช่น การเอาใจใส่ใจดูแลคนที่เรารัก


ก่อนเข้าสู่องค์ประกอบที่ช่วยถักทอรักให้ยืนยาว มีสิ่งสำคัญแรกเริ่ม คือ การรู้จักเลือกคู่ ซึ่งพื้นฐานต้องเริ่มจากการดูตนเองก่อนว่ามีวุฒิภาวะเหมาะสม มีความเป็นผู้ใหญ่เพียงพอ และต้องเข้าใจตัวเองให้ดีว่าเรารักชอบอะไร มีเป้าหมายอะไรในชีวิต การเลือกคู่ควรเลือกคนที่มีลักษณะวิถีชีวิต การศึกษา ความชอบคล้ายคลึงกับตัวเรา แต่ถ้าเราเลือกคู่ที่มีลักษณะตรงกันข้าม ต้องยอมรับว่าการปรับตัวให้เข้ากันย่อมยากเช่นกัน เพราะคนที่แตกต่างกันมีวิธีคิดที่ไม่เหมือนกัน เมื่อมาเป็นคู่รักกันต้องรู้จักปรับตัว เพื่อก้าวข้ามระยะของความรักไปสู่ความยืนยาว


องค์ประกอบที่ทำให้ความรักยืนยาว เหมือนคำอวยพรที่ผู้ใหญ่มักให้กับลูกหลานที่แต่งงานกันว่า “ให้อยู่กันจนแก่เฒ่า ถือไม้เท้ายอดทอง กระบองยอดเพชร” นั้น มี 5 ประการ คือ

1. มีการอุทิศตนต่อกัน คือ ความรับผิดชอบในหน้าที่ของกันและกัน


2. มีความเห็นอกเห็นใจ รับรู้ถึงความรู้สึกนึกคิดของอีกฝ่ายหนึ่ง ความเข้าใจกัน ร่วมรับรู้ถึงความรู้สึกทุกข์ ร่วมรับรู้ถึงความรู้สึกสุขวิธีครองรัก

3. ระหว่างคู่รักต้องมีระยะความใกล้ชิดและความห่างกันพอสมควร ใกล้ชิดในระยะที่รู้สึกว่าเราพึ่งพาคนนี้ได้ เวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วย แต่ห่างกันพอให้ได้เป็นตัวของตัวเอง ไม่ใช่เป็นเนื้อเดียวกันไปเลย ไม่ใช่ว่าแต่งงานไปแล้วเราต้องเป็นหนึ่งเดียว คือเราต้องมีความเป็นตัวของตัวเอง ใกล้ชิดกับห่างให้เหมาะสม


4. การสื่อสาร สื่อสาร ต้องสื่อสารกันให้เข้าใจเพื่อป้องกันและสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างกันได้


5. มีความอดทน ต้องอาศัยความเข้าใจและการให้อภัยกัน แต่ถ้าอดทนแล้วกลายเป็นการเก็บกด ความอดทนนั้นจะกลายเป็นความโกรธ ความคับข้องใจ สุดท้ายก็ลงท้ายด้วยการแก้แค้น เพราะเราอดทนแบบโกรธ แต่ถ้าเราอดทนแบบให้อภัย ด้วยความรัก มันจะสงบ


ถึงแม้ว่าเรื่องราวของความรักมีหลายมุมหลายด้านเกี่ยวกับทุกเพศวัย อาจเป็นรักตัวเอง รักคนอื่น รักลูก รักเพื่อนร่วมงาน แต่หากได้เรียนรู้และทำความเข้าใจพื้นฐาน และธรรมชาติของความรักแล้วจะทำให้ เรามองเห็นโลกของความรักในมิติที่กว้างขึ้น สามารถพัฒนาความรักให้เติบโตได้ หรือหากเกิดปัญหาก็ไม่รุนแรงหรือร้ายแรงเกินไป


“ถ้าพื้นฐานจิตใจเราแข็งแรงดี เวลาที่ประสบกับความผิดหวังจากความรัก เราจะไม่ทุกข์มากจนทำร้ายชีวิตตัวเองหรือทำร้ายชีวิตคนอื่น เพราะพื้นฐานที่ดีจะช่วยให้เราเข้าใจความเป็นมาเป็นไปของความรัก ความรักมีทั้งมุมที่ดีและมุมที่ไม่ดี เพียงแค่ว่าถ้าพื้นฐานเราแข็งแรงดี เวลาเราล้ม เราก็ไม่ล้มทั้งตึก หรือล้มเราก็ไม่เจ็บมาก หรือเวลาที่ลมพัด ก็จะไม่ล้มเลย อาจจะแค่โยกเยกๆ เหมือนต้นไผ่ ถ้าฐานเราดี ก็ไม่ล้มง่าย”วิธีครองรัก
  • ค้นหาแพทย์และนักบำบัด
  • โทรนัดหมายแพทย์
  • ติดต่อสอบถาม