เพราะคาดหวัง จึงผิดหวัง เราจะจัดการกับความผิดหวังนั้นได้อย่างไร?


จุฑารัตน์ จ้ายสอนนา
พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมนารมย์

เมื่อสิ่งที่เราคาดหวังไว้ไม่เป็นตามที่หวัง ความคาดหวังจึงกลายเป็นความผิดหวัง ความผิดหวังนี่เองที่ทำให้หลายคนเจ็บปวด คนแต่ละคนก็เจ็บปวดไม่เท่ากัน เพราะเราต่างมีมาตรวัดที่แตกต่างกันทั้งสิ้น แม้จะผิดหวังในเรื่องเดียวกัน แต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะผ่านช่วงเวลาที่ผิดหวังไปได้ง่ายๆ เราจึงจำเป็นต้องเรียนรู้วิธีการจัดการกับความผิดหวังและเปลี่ยนความผิดหวังให้เป็นพลังบวก มีวิธีไหนบ้างไปดูกันค่ะ


วิธีจัดการความผิดหวัง

1. ยอมรับความผิดหวัง

ยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นว่าเราผิดหวัง เราเสียใจ เราเจ็บปวด จากนั้นค่อยๆ พยายามทำความเข้าใจธรรมชาติของความผิดหวัง ความผิดหวังเป็นเรื่องธรรมดาที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย และคุณไม่ได้เป็นคนเดียวในโลกที่ผิดหวัง ซึ่งการยอมรับความรู้สึกที่เกิดขึ้น ช่วยให้เรารับมือกับความผิดหวังที่อาจเกิดขึ้นครั้งต่อไปได้ดีขึ้นแน่นอนคิดมาก


2. ทบทวนและจัดการความผิดหวัง

ความผิดหวังที่เกิดขึ้น ไม่ได้มีแค่ความรู้สึกด้านลบภายในจิตใจ แต่ยังมีสิ่งดีๆ ที่ซ่อนอยู่ โดยต้องเริ่มจากทบทวน หาสาเหตุของความผิดหวังว่าเกิดจากอะไร
ผิดหวังจากสิ่งที่เราควบคุมได้ ทบทวนว่ามีวิธีการไหนที่เราทำผิดพลาดไป หากในอนาคตเราเจอเหตุการณ์แบบเดียวกันอีก เราควรจะทำอย่างไรเพื่อไม่ให้ผิดหวังเหมือนครั้งนี้
ผิดหวังจากสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ ทบทวนว่าสิ่งที่เราหวังอยู่นอกเหนือการควบคุมของเราหรือไม่ หากเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ เราก็ควรพยายามทำความเข้าใจและปล่อยวาง เมื่อเราทำความเข้าใจที่ไปที่มาและสาเหตุของความผิดหวัง โอกาสที่จะผิดหวังในครั้งต่อไปก็จะลดลง ให้จำไว้เสมอว่า เมื่อคุณเรียนรู้ความผิดหวัง แปลว่า คุณเองก็ได้พัฒนาตนเองเพิ่มขึ้นเช่นกัน


คิดมาก


3. ปล่อยวางและเบี่ยงเบนตนเอง

เมื่อความผิดหวังเกิดขึ้น หลายคนรู้สึกเจ็บปวด โทษตัวเอง ความรู้สึกที่เกิดขึ้นไม่ใช่สิ่งที่ผิด แต่การโทษตัวเองและการอยู่กับความคิดลบนานๆ ไม่ได้ช่วยให้เรารู้สึกดีขึ้น มีแต่จะบั่นทอนจิตใจและเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ จึงควรปล่อยวางความผิดหวัง เพื่อทำให้จิตใจสงบและมีสติมากขึ้น แต่ถ้าไม่สามารถปล่อยวางได้ ให้พยายามเบี่ยงเบนตนเอง ค่อยๆ ออกจากพื้นที่เดิมๆ หากิจกรรมแปลกใหม่ทำ และหาแรงบันดาลใจอย่างอื่นแทน เช่น ออกกำลังกาย เรียนทำอาหาร เดินทาง ท่องเที่ยว ฯลฯ


คิดมาก


4. มีความหวังครั้งใหม่
บางครั้งความผิดหวังก็เกิดจากความคาดหวังในสิ่งที่ไกลตัวและเกินกำลังของตัวเอง แค่หวังก็เหนื่อยแล้ว อย่างนั้นเราลองหันกลับมาเปลี่ยนจากสิ่งที่ไกลตัวมาคาดหวังในเรื่องเล็กๆ ใกล้ตัวก่อน เช่น
• การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์
• การอ่านหนังสือวันละ 5 หน้า
• การเดินออกกำลังกายทุกเช้า
• ลดทอนเป้าหมายให้เล็กลง เช่น เรามุ่งหวังวิ่งให้จบมาราธอน ลองลดทอนให้เริ่มจากวิ่งได้ 1 กิโลเมตร ในทุกวัน จากนั้นค่อย ๆ เพิ่มเป้าหมายการวิ่งอย่างช้าๆ


ฝึกมีความสุขกับทุกสิ่งที่ได้ทำในวันนี้ ถึงแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยก็ตาม แต่เราจะได้เรียนรู้ว่าความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ล้วนเกิดจากการกระทำเล็กๆ น้อยๆ ในทุกวัน สุดท้ายอยากชวนให้คิดว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโต คนเราเติบโตและพบเจอกับความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เราต้องผิดหวัง สมหวัง ดีใจ เสียใจ มีความสุข ความทุกข์ไปเรื่อยๆ แต่เราจะผ่านมันไปได้เรื่อยๆ เหมือนกัน แม้ความผิดหวังจะทำให้เราเจ็บปวด เสียน้ำตาบ้าง แต่ความผิดหวังนี้แหละที่ช่วยให้เรามีจิตใจที่เข้มแข็งมากขึ้น เมื่อเราผ่านมันไปได้ ความรู้สึกนี้จะเน้นย้ำว่าเรากำลังเติบโต

  • ค้นหาแพทย์และนักบำบัด
  • โทรนัดหมายแพทย์
  • ติดต่อสอบถาม