แบบประเมินและวิเคราะห์โรควิตกกังวล (Anxiety disorder)

"คำแนะนำ"

ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ท่านรู้สึกหรือมีอาการตามคำถามด้านล่างนี้ บ่อยเพียงใด


  1. ท่านรู้สึกกระวนกระวาย กังวล หรือกระสับกระส่าย

  2. ท่านไม่สามารถที่จะหยุดหรือควบคุมความกังวลของท่านได้

  3. ท่านรู้สึกกังวลมากเกินไปในหลายๆ เรื่อง

  4. ท่านรู้สึกมีปัญหาเรื่องการผ่อนคลายอารมณ์

  5. ท่านรู้สึกกระสับกระส่ายจนไม่สามารถอยู่นิ่งๆ ได้

  6. ท่านกลายเป็นคนที่ขี้รำคาญ หรือ หงุดหงิดง่าย

  7. ท่านรู้สึกกลัวว่าจะมีเหตุการณ์ร้ายๆ เกิดขึ้น