โรคย้ำคิดย้ำทำ


นพ. ยุทธนา องอาจสกุลมั่น
จิตเวชผู้ใหญ่ โรงพยาบาลมนารมย์

มนุษย์ทุกคนมีความกังวลความกังวลทำให้เราทุกคนต้องปรับตัว เพื่อให้อยู่รอดความกังวลเป็นสัญญาณเตือนว่ามีอะไรบางอย่างกำลัง คุกคามเราอยู่หรือเรากำลังจะเจออันตรายบางอย่างดังนั้นเป็นเรื่องปกติ และเข้าใจได้ถ้าเรารู้สึกกังวลที่ต้องไปสัมภาษณงาน เพราะเราอาจถูก ปฏิเสธงาน ไม่มีงานทำ ไม่มีรายได้ แต่ถ้าความกังวลนั้นเป็นความกังวล จากความคิดของตนเองล่ะ

และถ้าความคิดนั้นเป็นความคิดที่เราไม่น่ามีโอกาสที่จะทำตาม แต่ก็อดหวั่นใจไม่ได้ว่าจะทำล่ะ
ตัวอย่างเช่น ขณะเดินผ่านศาลพระภูมิบังเอิญมีความคิดอยากตะโกนด่า ศาลพระภูมิ เป็นต้นคนที่มีความคิดเช่นนี้บ่อยๆ จะเกิดความรู้สึกกังวลมาก ซึ่งก็มักทำให้คนๆนั้นมีพฤติกรรมบางอย่างเพื่อจะทำให้รู้สึกกังวลลดลงอย่างน้อยก็ชั่วคราว เช่น ไม่เดินผ่านศาลพระภูมิ ไหว้และขอโทษศาลพระภูมิทุกครั้งที่คิดความคิดและพฤติกรรมที่กล่าวไปนั้นพบได้ในคนทั่วไปเช่นกัน แต่ถ้าคนๆนั้นมีความคิดและพฤติกรรมดังกล่าวบ่อยๆ จนรบกวนการทำงานการเข้าสังคม หรือทำให้มีความทุกข์ เราก็สามารถบอกได้ว่า คนๆ นั้นกำลังได้รับความทุกข์จาก โรคย้ำคิดย้ำทำ

การดำเนินของโรค
การดำเนินของโรคนี้จัดได้ว่าเป็นโรคเรื้อรัง โดยเฉพาะหากมีอาการตั้งแต่เด็ก บางรายจะมีอาการเป็นๆ หายๆ มากขึ้นหรือน้อยลงได้ตามความเครียดในชีวิต บางคนก็อาจหายได้ จากการศึกษาติดตามเด็กที่เคยป่วยเป็นโรคน นี้มานาน 2 ถึง 7 ปี พบว่า เมื่อโตขึ้นร้อยละ 43 ยังคงมีอาการรุนแรงเท่าเดิม ร้อยละ 45มีอาการอยู่บ้างแต่อาจไม่ถึงกับรบกวนชีวิตประจำวันมากนักมีเพียงร้อยละ 11 เท่านั้นที่พบว่า ไม่มีอาการหลงเหลืออยู่เลย

การรักษา
โรคนี้รักษาได้ด้วยยาและพฤติกรรมบำบัด
อ่านบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม

สัญญานเตือนที่ต้องมาพบจิตแพทย์