แบบทดสอบการติดบุหรี่ของ Fagerstrom
คุณติดบุหรี่หรือไม่ (แบบทดสอบการติดบุหรี่ของ Fagerstrom)

สถิติจากองค์การอนามัยโลกระบุว่า ประชากรโลกเสียชีวิตจากบุหรี่ 1 คน ในทุกๆ 6 วินาที ถือว่าบุหรี่เป็นพิษร้ายที่น่ากลัวและไม่น่าจับต้อง เพราะเป็นภัยต่อสุขภาพ และก่อให้เกิดโรคร้าย โดยเฉพาะ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็งปอด และโรคถุงลมโป่งพองเรื้อรัง

ถ้าคุณเคยสัมผัสแล้วคิดว่า "คุณติดบุหรี่หรือไม่" ลองทำแบบทดสอบ โดยทำเครื่องหมาย ( / ) ในหัวข้อที่คุณรู้สึกตามความเป็นจริง

1. ท่านสูบบุหรี่ภายในกี่นาที หลังตื่นนอนตอนเช้า

 
2. ท่านรู้สึกลำบากใจหรืออึดอัดหรือไม่ ถ้าต้องไม่สูบบุหรี่ในสถานที่จำกัดการสูบบุหรี่ หรือเขตปลอดบุหรี่ เช่น โรงพยาบาล โรงหนัง บนรถเมล์ 
3. การสูบบุหรี่มวนใดที่ท่านรู้สึกว่าเลิกยากที่สุด 
4. ท่านสูบบุหรี่วันละกี่มวน

 
5. ท่านสูบบุหรี่ในช่วงแรกหลังตื่นนอน มากกว่าสูบช่วงหลังๆ ของวัน 
6. ท่านยังสูบบุหรี่ถึงแม้ว่าจะป่วยมากจนต้องนอนอยู่กับเตียงเกือบตลอดทั้งวัน หรือเวลาเป็นหวัด 
 
แปลจาก Heatherton TF, et al. Br J Addict 1991; 86 : 1119 - 27.