สดุดี อภิสุทธิพร
คลิกที่รูปเพื่อดูภาพใหญ่
ประวัติการศึกษา :
 
พ.ศ. 2551        ธุรกิจดนตรี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
พ.ศ. 2555       

Master of Arts in Expressive Therapy, Music Therapy with a Specialization
in Mental Health Counseling, Lesley University

   
ประวัติการทำงาน :  
พ.ศ. 2553 นักดนตรีบำบัดฝึกหัด บ้านพักคนชรา North Hill, USA
พ.ศ. 2554 นักดนตรีบำบัดฝึกหัด ศูนย์ฟื้นฟูผู้พิการและผู้ที่บกพร่องทางปัญญา Kelliher Center, USA
พ.ศ. 2555 นักดนตรีบำบัด, Habor Counseling Center, USA
 

นักดนตรีบำบัดรับเชิญ ในกลุ่มเล่าเรื่องบำบัดสำหรับผู้สูงอายุ

  อาจารย์พิเศษภาควิชาดนตรีบำบัด  มหาวิทยาลัยมหิดล
ปัจจุบัน นักดนตรีบำบัด โรงพยาบาลมนารมย์
   
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
ดนตรีบำบัดสำหรับผู้บกพร่องทางปัญญา และ ผู้สูงอายุที่มีปัญหาทางด้าน โรคสมองเสื่อม และ ปัญหาทางด้านสุขภาพจิตต่างๆ เช่น วิตกกังวล, ซึมเศร้า, การปรับตัวเข้าสังคม, โรคจิตเภท, สมาธิสั้น, ออทิสติก,
แอสเปอร์เกอร์, ปัญหาการสื่อสาร, ขาดความมั่นใจ เป็นต้น โดยการให้ ดนตรีในการบำบัด เช่น เล่นเครื่องดนตรี, ร้องเพลง, ดนตรีและการเล่าเรื่องบำบัด, ดนตรีสำหรับการผ่อนคลาย, ดนตรีและการเคลื่อนไหว,
การเล่นเครื่องดนตรีแบบด้นสด, การแต่งเพลง, การวิเคราะห์เนื้อเพลง, ดนตรีและเกมส์ เป็นต้น
   
ภาษา : ไทย อังกฤษ
   
เวลาออกตรวจ :
วัน
เวลาออกตรวจ
หมายเหตุ
อังคาร
09.00-18.00 น.
 
อังคาร
10.30-11.30 น.
เฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ
พฤหัสบดี
09.00-18.00 น.
 
พฤหัสบดี
13.15-14.15 น.
เฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ