กภ. นริศรา พิณทอง
คลิกที่รูปเพื่อดูภาพใหญ่
ประวัติการศึกษา :
ปริญญาตรี  วิทยาศาสตร์บัณฑิต ( กายภาพบำบัด )  จากคณะกายภาพบำบัด  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
   
ประกาศนียบัตร : 

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ออกโดย สภากายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย

   
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
การตรวจประเมิน  วินิจฉัย  และรักษาทางกายภาพบำบัดในผู้ป่วยที่มีปัญหาทางระบบกระดูก กล้ามเนื้อ   และข้อต่อ  , ทางระบบประสาท , ผู้ป่วยเด็ก , ผู้ที่มีภาวะอาการปวดจากการบาดเจ็บ และ ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทางการกีฬา
  กายภาพบำบัดสำหรับผู้สูงอายุ  และผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม
  การจัดกิจกรรมกลุ่มออกกำลังกายสำหรับผู้รับบริการทางจิตเวช
 

การจัดโปรแกรมการรักษาด้วยการออกกำลังกาย ( Therapeutic  Exercise ) เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและการดูแลสุขภาพร่างกายทั่วไป

   
ภาษา :

ไทย อังกฤษ