ฟ้าใส วิเศษกุล
คลิกที่รูปเพื่อดูภาพใหญ่
ประวัติการศึกษา :
 
พ.ศ. 2538 เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พ.ศ. 2552 Master of Art Therapy, University of Western Sydney, Australia
   
ประวัติการทำงาน :  
  วิจัยสังคมด้านวิถีชีวิตของชนกลุ่มน้อยและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงจากโลกภายนอก   หน่วยวิจัยสังคมและสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  วิจัยการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตผู้ต้องขังกับการโครงการศิลปะ   มูลนิธิศิลปะเพื่อมวลมนุษย์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  นักศิลปะบำบัด บ้านดอกไม้ป่า (บ้านพักฉุกเฉินสำหรับผู้หญิง)
  นักศิลปะบำบัด สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี บ้านพักฉุกเฉินดอนเมือง 
  นักศิลปะบำบัด โรงพยาบาลมนารมย์
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
จิตบำบัดโดยศิลปะ
   
ภาษา : ไทย, อังกฤษ