ชนาภัณฑ์ ธรรมรัฐ
คลิกที่รูปเพื่อดูภาพใหญ่
ประวัติการศึกษา :
 
 

ปริญญาตรีจาก คณะศิลปศาสตร์ (ภาควิชาจิตวิทยา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  ปริญญาโททางด้านละครเพื่อการศึกษา (Theatre Education) จาก Goldsmiths College,
University of London ประเทศอังกฤษ
  ปริญญาโททางด้านละครและการเคลื่อนไหวบำบัด (Drama and Movement Therapy)
จาก Central School of Speech and Drama, University of London ประเทศอังกฤษ
   
คุณวุฒิ :  
  ประกาศนียบัตรรับรองวิชาชีพนักละครบำบัด จาก Health Care Professions Council ประเทศอังกฤษ
  สมาชิกสมาคมนักละครบำบัดแห่งประเทศอังกฤษ (The British Association of Dramatherapists)
   
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
ละครบำบัดในรูปแบบส่วนบุคคลและกลุ่มสำหรับทุกช่วงวัย
   
ภาษา :

ไทย อังกฤษ