เทคนิคการเลิกสูบบุหรี่

การเลิกสูบบุหรี่ จะดูเป็นเรื่องง่ายขึ้น หากคุณมีความตั้งใจและความพยายามการเลิกสูบบุหรี่ต้องอาศัยกำลังใจที่เข็ม แข็ง และความตั้งใจจริง ถ้าหากคุณคิดเลิกบุหรี่ ลองมาปฏิบัติตามข้อแนะนำและศึกษาข้อมูลที่จะนำเสนอดังนี้

        4 ขั้นตอนในการเลิกสูบบุหรี่

 1. กำหนดวันและระยะเวลา ที่คุณต้องการจะเริ่มเลิกการสูบบุหรี่ พยายามหาช่วงเวลาที่คุณพร้อมทั้งกายและกำลังใจ อย่าผ่อนวันประกันพรุ่ง วิธีนี้จะบังคับคุณทางอ้อมให้ปฏิบัติตามในสิ่งที่คุณวางแผนไว้

 2. หาวิธีการเลิกสูบบุหรี่มากกว่า 1 วิธี เช่น การทำกิจกรรมกลุ่ม การใช้พฤติกรรมบำบัด การรักษาตามกระบวน
ทางแพทย์หรือการใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ คุณควรเลือกวิธีการที่เหมาะสมกับคุณให้มากที่สุดและหาสาเหตุในการเลิกสูบ บุหรี่มาเป็นแรงจูงใจ กำหนดกิจกรรมที่คุณจะทำแทนการสูบบุหรี่ เช่น ออกกำลังกาย หรือ หางานอดิเรกใหม่ๆ มาทดแทน แจ้งคนในครอบครัว เพื่อนสนิทเพื่อนร่วมงานเพื่อให้เป็นกำลังใจ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่จะทำให้คุณเลิกสูบบุหรี่ เช่น ทิ้งที่เขี่ยบุหรี่ บุหรี่ และ อุปกรณ์ หรือ เก็บไปซ่อนในที่ที่คุณจะไม่มองเห็น เพื่อจะได้ไม่มีความอยากบุหรี่เกิดขึ้น


3. มีความจริงจังที่จะปฏิบัติตามวิธีการที่คุณตั้งไว้ คุณต้องมีความหนักแน่น และต้องมีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าจะไม่ สูบบุหรี่ในช่วงที่คุณปฏิญาณตนว่าจะเลิกบุหรี่ หมั่นศึกษาวิธีและทบทวนวิธีการที่คุณจะหาทางหยุดความอยากบุหรี่ เลี่ยงสถานที่ สถานการณ์ หรือ ผู้คน ที่จะทำให้คุณเกิดความอยากสูบบุหรี่ ไปออกกำลังกาย เช่น การเดินเล่นแทนการ สูบบุหรี่ หรือ หางานอดิเรกมาทำให้สมองและร่างกายกระฉับกระเฉงแทนการคิดเรื่องที่จะสูบ บุหรี่ ทำความสะอาดบ้านและเครื่องเรือนรวมทั้งเสื้อผ้าให้สะอาด เพื่อกำจัดกลิ่นบุหรี่ให้หมดไป

 4. ต้องเชื่อมั่นในตัวเองและในวิธีการ ที่คุณเลือกปฏิบัติจะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จได้คุณต้องเข้าใจว่าการเลิก สูบบุหรี่ต้องใช้เวลา และต้องจำไว้ว่าการเลิกสูบบุหรี่เป็นไปตามขั้นตอนและไม่ใช่กิจกรรม หากคุณไม่สามารถเลิกบุหรี่ในครั้งนี้ คุณต้องบอกตัวเองว่าคุณจะไม่ท้อถอยและหาทางเลือกวิธีการเลิกสูบบุหรี่ใหม่ หากคุณเลิกบุหรี่ได้ อย่าลืมให้รางวัลตัวเอง


ข้อมูลที่ควรรู้

วิธีการรักษาที่ใช้และเห็นผลโดยทั่วไปในการเลิกสูบบุหรี่

1. การทำกิจกรรมกลุ่มพฤติกรรมบำบัด เข้ารับการปรึกษาหรือรับคำแนะนำจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือแพทย์
2. การักษาโดยการใช้สารนิโคตินทดแทน มีอยู่ในรูป
          แผ่นแปะนิโคติน และ
          หมากฝรั่งนิโคติน

        หลักการคือการให้สารนิโคตินในระดับต่ำ เพื่อระงับอาการขาดนิโคติน และ ระงับความอยากบุหรี่ จากการคำนวณทางสถิต ิพบว่าวิธีการดังกล่าวร่วมกับกิจกรรมกลุ่ม และพฤติกรรมบำบัดช่วยให้ประสบความสำเร็จเพิ่มขึ้น

3. การใช้ยาเม็ดรับประทาน ประเภท Bupropion SR ซึ่งสามารถลดอาการอยากบุหรี่ได้

วิธีการรักษาที่ใช้และยังพิสูจน์ผลไม่ได้ในการเลิกสูบบุหรี่

1. การฝังเข็ม
2. การใช้กระแสไฟฟ้ากระตุ้น
3. การใช้เลเซอร์บำบัด
4. การสะกดจิต


อาการที่จะเกิดขึ้นในระหว่างการเลิกสูบบุหรี่และวิธีจัดการกับอาการดังกล่าว

สัญญาณ และ อาการ

วิธีการจัดการ

   หงุดหงิดง่าย

  เดินเล่น หรือ ใช้วิธีการผ่อนคลายโดย การฟังเพลงเบาๆหรือ ออกกำลังกาย

   รู้สึกเหนื่อยง่าย ไม่มีแรง

  ให้นอนพัก หรือ พักการทำงาน

   มีปัญหาในการนอน

  อย่าดื่มเครี่องดื่มที่มีสารคาแฟอีน เช่น กาแฟ หรือ เครื่องดี่มประเภทโซดา
  ปฎิบัติตามสุขบัญญัติิการนอนที่ดี

   มีอาการไอ คอแห้ง บางครั้งมีน้ำมูกไหล

  ดื่มน้ำ หรือ น้ำผลไม้ให้มากๆ

   เวียนศีรษะ

  หากอยู่ในท่านอน หรือ นั่ง ให้ลุกขึ้นช้าๆ

   ไม่มีสมาธิ

  ทำงานให้น้อยลง และ พัก เป็นช่วงให้บ่อยขึ้น

   แน่นหน้าอก

  ให้หายใจเข้าลึกๆ

   ปวดท้อง มีลมในกระเพาะ ท้องผูก

  ดื่มน้ำ และ กินอาหารประเภทมีกากอาหารสูง เช่น ผัก และ ผลไม้

   หิวบ่อย

  ดี่มน้ำ และ กินอาหารที่มีแคลเลอรี่ต่ำเช่น ผักสด ข้าวโพด และผลไม้ที่ไม่หวาน ฯลฯ

   อาการอยากบุหรี่ (ส่วนมากอาการจะหายไป ภายใน 2-3    วัน แต่ในบางรายอาการจะหายไปใน 2-3 เดือน)

  ให้อดทนอดกลั้น หากิจกรรมทำ เช่น ออกไปเดินเล่นคุยกับเพื่อน
   หรือใช้สารนิโคตินบำบัด เคี้ยวหมากฝรั่ง เป็นต้น

        
ข้อแนะนำและข้อมูลที่นำเสนอไปเบื้องต้นนั้น หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในการเลิกสูบบุหรี่
และจะไม่หวนกลับมาหาบุหรี่อีกเลย ถ้าต้องการข้อมูลหรือปรึกษาเพิ่มเติม ติดต่อโรงพยาบาลมนารมย์ โทร 02-725 9595, 02-399-2822