กลุ่มฝึกทักษะสังคม (Social Skills Training Group)

รายละเอียด


  ปัจจุบันพบเด็กที่มีความบกพร่องในด้านทักษะสังคมมากขึ้น ซึ่งทักษะทางสังคมเป็นทักษะสำคัญในการปรับตัว หากไม่ได้รับการพัฒนาฝึกฝนอาจทำให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตามมาในอนาคต

สิ่งที่เด็กๆ จะได้เรียนรู้จากกิจกรรมนี้  • ส่งเสริมทักษะทางสังคม ได้แก่ การเข้าสังคมและการสร้างมิตรภาพ การเข้าใจความรู้สึกของตนเองและผู้อื่น ทักษะในการแก้ไขปัญหา ความยืดหยุ่นทางความคิด และการพูดคุยสื่อสารทางสังคม ให้เด็กสามารถปรับตัวได้ดียิ่งขึ้น
  • เพิ่มโอกาสให้เด็กที่ความบกพร่องในด้านทักษะสังคมได้ฝึกปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนที่วัยใกล้เคียงกัน ซึ่งส่งผลให้สมาชิกกลุ่มนำสิ่งที่ได้เรียนรู้มาใช้กับกลุ่มเพื่อนวัยเดียวกันได้ง่ายขึ้น

เหมาะสำหรับ


  • เด็กอายุระหว่าง 6-9 ปี ที่ต้องการเสริมทักษะทางสังคม
วัน เวลา สถานที่• วันเสาร์ที่ 6, 13, 20, 27 ก.ค. และ 3 ส.ค. 2567
• เวลา 09.30-12.00 น.
• ห้องกิจกรรม ชั้น 2 โรงพยาบาลมนารมย์

ค่าลงทะเบียน

  ราคาท่านละ 10,000 บาท


รับจำนวนจำกัดเพียงกลุ่มละ 6 คน เท่านั้น

**ปิดรับสมัครและชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2567**
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-725-9595 ต่อ แผนกพัฒนาธุรกิจ


หมายเหตุ
กรณีไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมตามวันและเวลาที่กำหนดไว้ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี และไม่มีชดเชยวันที่ขาดกิจกรรม
วิทยากร  • คุณทิพวัลย์ ด้วงชู นักจิตวิทยาคลินิก
  • คุณจิราพัชร นิลแย้ม นักจิตวิทยาคลินิก
  • คุณอลิสรา ราตรี นักกิจกรรมบำบัด

ลงทะเบียนออนไลน์ที่นี่..


หรือโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-725-9595