คอร์สอบรม กลุ่มฝึกทักษะสังคม (Social Skills Training Group)


• วันเสาร์ที่ 6, 13, 20, 27 ก.ค. และ 3 ส.ค. 2567
• เวลา 09.30-12.00 น.
• ห้องกิจกรรม ชั้น 2 โรงพยาบาลมนารมย์

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม