Social Skills Day Camp ค่ายเสริมสร้างทักษะทางสังคมและอารมณ์

คอร์สอบรม กลุ่มฝึกทักษะทางสังคม Social Skills

ทักษะทางสังคมที่เปิดอบรม
ทักษะการสนทนา : วันเสาร์ที่ 2, 9 และ 16 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09:00 – 11:30 น.
ทักษะการสร้างมิตรภาพ : วันเสาร์ที่ 9, 16 และ 23 มีนาคม 2562 เวลา 09:00 – 11:30 น.
ทักษะการจัดการความโกรธ : วันเสาร์ที่ 20, 27 เมษายน และ 4 พฤษภาคม 2562 เวลา 09: 00 – 11:30 น.

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


ห้องเรียนผู้ดูแลผู้สูงวัย Smart Caregiver รุ่นที่ 3

เริ่ม กรกฎาคม 2562
ทุกวันอังคารที่ 2,9,23,30 กรกฎาคม 2562

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


ปรับความคิด พิชิตใจ วัยรุ่น

วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562
เวลา 09.30 -12.00 น.

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


กลุ่มฝึกทักษะทางสังคม Social Skills รุ่นที่ 2/2562

ทุกวันเสาร์ เริ่ม 7 กันยายน - 30 พฤศจิกายน 2562
เวลา 09: 00 – 11:30 น.

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Social Skills Day Camp ค่ายเสริมสร้างทักษะทางสังคมและอารมณ์ รุ่นที่ 3

วันที่ 15 – 19 ตุลาคม 2562
เวลา 9:00-12:00 น.
อังคาร-เสาร์ วันละ 3 ชั่วโมง รวม 15 ชั่วโมง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


โรคซึมเศร้า

วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2562
เวลา 09.30 -12.00 น.

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


โรคทางอารมณ์ Mood Disorders

วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2562
เวลา 09.30 -12.00 น.

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม