ห้องเรียนผู้ดูแลผู้สูงวัย Smart Caregiver รุ่นที่ 3

รายละเอียด


ผู้สูงวัยเป็นวัยที่ต้องเผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลง มากมายทั้งสภาพร่างกาย อารมณ์ สังคม และบทบาท หน้าที่ ซึ่งความเปลี่ยนแปลงนี้นอกจากจะส่งผลกระทบ โดยตรงต่อตัวผู้สูงวัยเองแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อ เหล่าผู้แลอีกด้วย หลักสูตร “ห้องเรียนผู้ดูแล (ผู้สูงวัย) Smart Caregiver” นี้ออกแบบมาสำหรับผู้ดูแลผู้สูงวัยโดยเฉพาะ เพื่อให้ดูแลได้รับความรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดการ กิจวัตรประจำวัน เทคนิคการดูแล การจัดกิจกรรม ที่เหมาะสม การออกกำลังกาย และอาหารการกินที่ ถูกหลัก รวมถึงเทคนิคคลายเครียดสำหรับเหล่า ผู้ดูแลเอง นอกจากนี้กิจกรรมยังเน้นให้มีการแลก เปลี่ยนความรู้และเทคนิคต่างๆ ในกลุ่มผู้ดูแลด้วยกัน เพื่อช่วยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปใช้ได้จริง เพื่อความสุขที่มากขึ้นของคนที่เรารัก และตัวเราเอง

รูปแบบการอบรม


การบรรยายให้ความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์
กิจกรรมแบ่งออกเป็น 4 หัวข้อ ใน 4 วัน
ผู้เข้าร่วมสามารถเลือกลงทะเบียนเฉพาะหัวข้อที่สนใจ
หรือลงทะเบียนเข้าร่วมทุกหัวข้อก็ได้

เหมาะกับใคร ?


ผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลผู้สูงวัยทุกวัย
โดยรับ จำนวนจำกัดเพียง 15 ท่านต่อหนึ่งหัวข้อ (สามารถลงทะเบียนแยกครั้งได้)

ดาวน์โหลดโปสเตอร์ได้ที่นี่..

วัน เวลา สถานที่


วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 13:00 – 15:00 น.
“เข้าใจ กาย ใจ สังคมที่เปลี่ยนไปของผู้สูงวัย"
• ธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงของผู้สูงอายุ ทั้งทางกาย ใจ และสังคม
• โรคสมองเสื่อมและการดูแล
• ยาที่ผู้สูงอายุส่วนมากใช้
• นวัตกรรมใหม่ๆ ที่ช่วยเรื่องการดูแลผู้สูงอายุ
วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 13:00 – 15:00 น.
“ปัญหากิจวัตรประจำวัน เราช่วยได้”
• การดูแลกิจวัตรประจำวัน
• การประเมินความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน
• วิธีการจัดยาประจำวัน การอ่านฉลากยา
• วิธีอ่านค่าผลเลือด
• ปัญหาที่พบบ่อย การช่วยเหลือ และเทคนิคดูแล
วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 13:00 – 15:00 น.
“ออกกำลังกาย ออกกำลังใจ ออกกำลังสมอง”
• เสริมความแข็งแรง กันล้ม กระตุ้นให้ขยับตัว ฟื้นฟู
• กิจกรรมส่งเสริมใจ ส่งเสริมสมอง
วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 13:00 – 15:00 น.
“กินดี ใจดี กายดี คลายเครียดทั้งผู้ดูแลและผู้สูงวัย”
• โภชนาการ อาหารเฉพาะโรค ฝึกคิดเมนู
• ปัญหาการกลืน
• ดูแลใจ คลายเครียด สำหรับผู้ดูแล

สถานที่ ณ ห้องประชุมมนารมย์ ชั้น 2

ค่าลงทะเบียน

ฟรี
วิทยากร

โดย
คุณภรดี ไชยศรีหา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์และพยาบาลวิชาชีพ
คุณสันติ จันทวรรณ หัวหน้านักกิจกรรมบำบัด

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้..


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyRQfdU7d0EhLZN-LPb6d6xalH6go0PQskBAZRRYHWF2sMSg/viewform


หรือโทรเข้ามาสมัครได้ที่เบอร์ 02-725-9595 ติดต่อแผนกพัฒนาธุรกิจ