ปรับความคิด พิชิตใจ วัยรุ่น

รายละเอียด


  การบรรยายให้ความรู้

รูปแบบการอบรม


  การบรรยายให้ความรู้
  ถาม-ตอบแลกเปลี่ยนประสบการณ์

เหมาะกับใคร ?  พ่อแม่ที่มีลูกวัยรุ่น
  คุณครู
  ผู้ปกครองที่อยากเข้าใจลูกวัยรุ่น
วัน เวลา สถานที่


  วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562
  เวลา 09.30 น. - 12.00 น.
  ณ ห้องประชุมมนารมย์ ชั้น 2

ค่าลงทะเบียน

ฟรี
วิทยากร


ลงทะเบียนออนไลน์ที่นี่..


หรือโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-725-9595