ผู้สูงวัย..สุขภาพใจ สตรอง

รายละเอียด


  สารพันปัญหาสุขภาพใจของผู้สูงวัย เช่น ปัญหาความจำ ปัญหาการกิน ปัญหาการนอน ปัญหาทางอารมณ์และความคิด ดูแลสุขภาพกายและใจผู้สูงอายุ กิจกรรมบริหารสมอง และคำแนะนำลูกหลานหรือผู้ดูแล

รูปแบบการอบรม


  การบรรยายให้ความรู้
  ถาม-ตอบแลกเปลี่ยนประสบการณ์

เหมาะกับใคร ?


  บุคคลทั่วไป ผู้ดูแลผู้สูงอายุ
วัน เวลา สถานที่


  วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2562
  เวลา 09.30 น. - 12.00 น.
  ณ ห้องประชุมมนารมย์ ชั้น 2

ค่าลงทะเบียน

ฟรี
วิทยากร


ลงทะเบียนออนไลน์ที่นี่..


หรือโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-725-9595