กลุ่มฝึกทักษะทางสังคม (รุ่นที่ 3)
รายละเอียด
กิจกรรมกลุ่มนี้จัดขึ้นเพื่อช่วยให้เด็กที่ประสบปัญหาขาดทักษะทางสังคม สามารถปรับตัวและพัฒนาทักษะให้ดีขึ้นผ่านการทำกิจกรรมกลุ่ม และการเล่น
(Play) เพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ที่ดีขึ้น และการพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่อง กิจกรรมกลุ่มนี้ต้องอาศัยการทำงาน
ร่วมกันระหว่างพ่อ แม่ ผู้ปกครอง จิตแพทย์และสหวิชาชีพ
ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและวางแผนฝึกระหว่างสัปดาห์อีกด้วย


ทักษะที่น้องๆ จะได้รับจากการฝึก
การพูดและทักทายคนอื่น สร้างเพื่อนได้
การสร้างเพื่อน เล่นกับเพื่อนเป็น
ทำงานกลุ่มได้
ป้องกันตัวเองจากการถูกเพื่อนแกล้ง เข้าหาผู้อื่นได้เหมาะสม
การขอความช่วยเหลือ
การปฏิเสธ
การป้องกันตัวเองจากการถูกเพื่อนแกล้ง
การควบคุมอารมณ์และการแสดงออกได้อย่างเหมาะสม เช่น โกรธ เสียใจ ดีใจ
การเข้าใจอารมณ์ของตัวเองและแสดงออกได้อย่างเหมาะสม
การทำตัวให้กลุ่มเพื่อนยอมรับ
การทำงานเป็นกลุ่ม
การ "การเอาใจเขามาใส่ใจเรา"
การปรับตัวกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

 
รูปแบบการอบรม
การฝึกแบบกลุ่มขนาดเล็ก ผู้เข้าร่วมไม่เกิน 10 คน
 
เหมาะกับใคร ?
เด็กอายุ 8-14 ปี
โดยต้องผ่านการประเมินจากแพทย์ก่อน
 
ดาวน์โหลดโบรชัวร์ได้ที่นี่..
วันที่

เริ่ม 5 สิงหาคม 2560 - 7 ตุลาคม 2560

ทุกวันเสาร์ (รวม 10 ครั้ง)

เวลา
เวลา 09.00 น. - 16.00 น.
สถานที่
ห้องประชุมมนารมย์ ชั่้น 2
ค่าลงทะเบียน
ท่านละ 20,000 บาท
วิทยากร
โดย แพทย์หญิงปรานี ปวีณชนา จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น
นักจิตวิทยา และนักกิจกรรมบำบัด
ลงทะเบียนออนไลน์ที่นี่

หรือโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 02-725-9595

ดาวน์โหลดแบบประเมินก่อนเข้ากลุ่มฝึกทักษะทางสังคมได้ที่นี่..