คอร์สอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
เสริมพัฒนาการลูกน้อยด้วย SI (Sensory Integration)

โดย นักกิจกรรมบำบัด

ทุกวันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
ณ แผนก Day Program

คลิกอ่านรายละเอียด...

กลุ่มฝึกทักษะทางสังคม

โดย แพทย์หญิงปรานี ปวีณชนา จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น นักจิตวิทยา และนักกิจกรรมบำบัด

ทุกวันเสาร์ เวลา 09.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุมมนารมย์ ชั่้น 2

คลิกอ่านรายละเอียด...