ห้องเรียนผู้ดูแล (ผู้สูงวัย) Smart Caregiver รุ่นที่ 2
รายละเอียด

ผู้สูงวัยเป็นวัยที่ต้องเผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลง
มากมายทั้งสภาพร่างกาย อารมณ์ สังคม และบทบาท
หน้าที่ ซึ่งความเปลี่ยนแปลงนี้นอกจากจะส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อตัวผู้สูงวัยเองแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อ
เหล่าผู้แลอีกด้วย

หลักสูตร “ห้องเรียนผู้ดูแล (ผู้สูงวัย)
Smart Caregiver”

นี้ออกแบบมาสำหรับผู้ดูแลผู้สูงวัยโดยเฉพาะ
เพื่อให้ดูแลได้รับความรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดการ
กิจวัตรประจำวัน เทคนิคการดูแล การจัดกิจกรรม
ที่เหมาะสม การออกกำลังกาย และอาหารการกินที่
ถูกหลัก รวมถึงเทคนิคคลายเครียดสำหรับเหล่า
ผู้ดูแลเอง นอกจากนี้กิจกรรมยังเน้นให้มีการแลก
เปลี่ยนความรู้และเทคนิคต่างๆ ในกลุ่มผู้ดูแลด้วยกัน
เพื่อช่วยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับ
ไปใช้ได้จริง เพื่อความสุขที่มากขึ้นของคนที่เรารัก
และตัวเราเอง 
รูปแบบการอบรม

การบรรยายให้ความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์
กิจกรรมแบ่งออกเป็น 4 หัวข้อ ใน 4 วัน
ผู้เข้าร่วมสามารถเลือกลงทะเบียนเฉพาะหัวข้อที่สนใจ
หรือลงทะเบียนเข้าร่วมทุกหัวข้อก็ได้

 
เหมาะกับใคร ?

ผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลผู้สูงวัยทุกวัย โดยรับ
จำนวนจำกัดเพียง 12 ท่านต่อหนึ่งหัวข้อ

 
ดาวน์โหลดโบชัวร์ได้ที่นี่..
 
วัน เวลา หัวข้อ

หลักสูตรนี้แบ่งออกเป็น 4 หัวข้อ โดยท่านสามารถเลือกเข้าร่วมเฉพาะหัวข้อที่สนใจ หรือจะเข้าร่วมทั้ง 4 หัวข้อก็ได้

 • วันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 13:00 – 15:00 น.
  “เข้าใจผู้สูงวัยกับสังคม ร่างกาย อารมณ์ และบทบาท
  ที่เปลี่ยนแปลงไป"
 • วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 13:00 – 15:00 น.
  “เทคนิคการดูแลและส่งเสริมการทำกิจวัตรประจำวัน
  และปัญหาที่พบบ่อยในการดูแล”
 • วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 13:00 – 15:00 น.
  “เทคนิคการจัดกิจกรรมและการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงวัย”
 • วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 13:00 – 15:00 น.
  “อาหารการกินสำหรับผู้สูงวัย และเทคนิคจัดการความเครียด
  สำหรับผู้ดูแล”

หมายเหตุ : กรณีทีท่านไม่สามารถเข้าร่วมอบรมได้ทุกหัวข้อ กรุณาแจ้งหัวข้อที่ท่านสะดวกเข้าอบรมที่ เบอร์ 02-725-9595

สถานที่
ห้องประชุมมนารมย์ชั้น 2 โรงพยาบาลมนารมย์
เลขที่ 9 สุขุมวิท 70/3 (ซอยหมู่บ้านนภาลัย) บางนา กรุงเทพฯ
>> อยู่ระหว่างสถานีรถไฟฟ้าบางนา และสถานีรถไฟฟ้าแบริ่ง เยื้องกรมอุตุนิยมวิทยา <<

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่อยู่ ได้ที่
http://www.manarom.com/contact_thai.php
ค่าลงทะเบียน
ฟรี
วิทยากร
โดย
คุณภรดี ไชยศรีหา   ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์และพยาบาลวิชาชีพ
คุณสันติ จันทวรรณ  หัวหน้านักกิจกรรมบำบัด
ลงทะเบียนออนไลน์ที่นี่

ปิดรับสมัคร

 

หรือโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 02-725-9595