เลี้ยงลูกให้ดีและมีความสุขในยุค 4.0

รายละเอียด


  การบรรยายให้ความรู้

รูปแบบการอบรม


  การบรรยายให้ความรู้
  ถาม-ตอบแลกเปลี่ยนประสบการณ์

เหมาะกับใคร ?


  คู่สมรส
  ครอบครัว
  พ่อแม่ลูก
วัน เวลา สถานที่


  วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
  เวลา 09.30 น. - 12.00 น.
  ณ ห้องประชุมมนารมย์ ชั้น 2

ค่าลงทะเบียน

ฟรี
วิทยากร


  โดย พญ.เบญจพร ตันตสูติ จิตแพทย์โรงพยาบาลมนารมย์ ผู้ก่อตั้งเฟซบุ๊กเพจ “เข็นเด็กขึ้นภูเขา”

ลงทะเบียนออนไลน์ที่นี่..


หรือโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-725-9595