งานบรรยายประจำเดือน กุมภาพันธ์
18 กุมภาพันธ์ 2560
ชีวิตคู่ไม่ยากอย่างที่คิด

พญ. วนัทดา ถมค้าพาณิชย์

เวลา 09.30 น. - 12.00 น.
ณ ห้องประชุมมนารมย์ ชั่้น 2

คลิกอ่านรายละเอียด...

งานบรรยายประจำเดือน มีนาคม
18 มีนาคม 2560
ไบโพลาร์ โรคอารมณ์สองขั้ว

นพ. โกวิทย์ นพพร

เวลา 09.30 น. - 12.00 น.
ณ ห้องประชุมมนารมย์ ชั่้น 2

คลิกอ่านรายละเอียด...

งานบรรยายประจำเดือน พฤษภาคม
20 พฤษภาคม 2560
รู้ทัน...อัลไซเมอร์

พญ. อุมามน พวงทอง

เวลา 09.30 น. - 12.00 น.
ณ ห้องประชุมมนารมย์ ชั่้น 2

คลิกอ่านรายละเอียด...

งานบรรยายประจำเดือน มิถุนายน
17 มิถุนายน 2560
ทักษะทางสังคม...ใครว่าไม่สำคัญ

พญ.ปรานี ปวีณชนา

เวลา 09.30 น. - 12.00 น.
ณ ห้องประชุมมนารมย์ ชั่้น 2

คลิกอ่านรายละเอียด...

งานบรรยายประจำเดือน กรกฎาคม
4 กรกฎาคม 2560
18 กรกฎาคม 2560
25 กรกฎาคม 2560
8 สิงหาคม 2560
ห้องเรียนผู้ดูแล (ผู้สูงวัย) Smart Caregiver

คุณภรดี ไชยศรีหา   ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์และพยาบาลวิชาชีพ
คุณสันติ จันทวรรณ  หัวหน้านักกิจกรรมบำบัด

เวลา 09.30 น. - 12.00 น.
ณ ห้องประชุมมนารมย์ ชั่้น 2

คลิกอ่านรายละเอียด...

งานบรรยายประจำเดือน กรกฎาคม
15 กรกฎาคม 2560
โรคแพนิค

พญ.ภัทรวรรณ ขันธ์แก้ว

เวลา 09.30 น. - 12.00 น.
ณ ห้องประชุมมนารมย์ ชั่้น 2

คลิกอ่านรายละเอียด...

งานบรรยายประจำเดือน สิงหาคม
19 สิงหาคม 2560
เทคนิคพิชิตออฟฟิศซินโดรม

กภ.พนิตา สุภาพ
กภ.นริศรา พิณทอง
กภ.อรรควุฒิ คนกาญจน์

เวลา 09.30 น. - 12.00 น.
ณ ห้องประชุมมนารมย์ ชั่้น 2

คลิกอ่านรายละเอียด...

งานบรรยายประจำเดือน กันยายน
16 กันยายน 2560
โรคซึมเศร้า...ไม่เศร้าอย่างที่คิด

พญ. นัฏศรา ดำรงค์พิวัฒน์

เวลา 09.30 น. - 12.00 น.
ณ ห้องประชุมมนารมย์ ชั่้น 2

คลิกอ่านรายละเอียด...

งานบรรยายประจำเดือน พฤศจิกายน
18 พฤศจิกายน 2560
เรื่องนอน เรื่องใหญ่

นพ.สุรชัย เกื้อศิริกุล

เวลา 09.30 น. - 12.00 น.
ณ ห้องประชุมมนารมย์ ชั่้น 2

คลิกอ่านรายละเอียด...