กลุ่มฝึกทักษะทางสังคม (รุ่นที่ 2)
รายละเอียด
โดยกิจกรรม workshop นี้ จัดขึ้นเพื่อช่วยให้เด็กที่ประสบปัญหาขาดทักษะ
การเข้าสังคม สามารถปรับตัวและพัฒนาทักษะด้านนี้ให้ดีขึ้นได้ผ่านการทำ
กิจกรรมกลุ่มและการเล่น (Play)
เล่นกับเพื่อนเป็น
สร้างเพื่อนได้
ทำงานกลุ่มได้
ป้องกันตัวเองจากการถูกเพื่อนแกล้ง เข้าหาผู้อื่นได้เหมาะสม
  ควบคุมอารมณ์และการแสดงออกได้อย่างเหมาะสม เช่น โกรธ เสียใจ ดีใจ

ทักษะที่น้องๆ จะได้รับ เช่น
ฝึกทักษะการพูดและทักทายคนอื่น
ฝึกทักษะการสร้างเพื่อน
ฝึกทักษะการขอความช่วยเหลือ
ฝึกทักษะการปฏิเสธ
ฝึกทักษะการป้องกันตัวเองจากการถูกเพื่อนแกล้ง
ฝึกทักษะการจัดการความโกรธ
ฝึกทักษะการเข้าใจอารมณ์ของตัวเองและแสดงออกได้อย่างเหมาะสม
ฝึกทักษะการทำตัวให้กลุ่มเพื่อนยอมรับ
ฝึกทักษะการทำงานเป็นกลุ่ม
ฝึกทักษะการ "การเอาใจเขามาใส่ใจเรา"
ฝึกทักษะการปรับตัวกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
 
รูปแบบการอบรม
workshop
 
เหมาะกับใคร ?
เด็กอายุ 8-14 ปี
โดยต้องผ่านการประเมินจากแพทย์ก่อน
 
ดาวน์โหลดโบรชัวร์ได้ที่นี่..
วันที่
ทุกวันเสาร์ เวลา 09.00-16.00 น. (รวม 10 ครั้ง)
เวลา
เวลา 09.00 น. - 16.00 น.
สถานที่
ห้องประชุมมนารมย์ ชั่้น 2
ค่าลงทะเบียน
ท่านละ 20,000 บาท
วิทยากร
โดย แพทย์หญิงปรานี ปวีณชนา จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น
นักจิตวิทยา และนักกิจกรรมบำบัด
ลงทะเบียนออนไลน์ที่นี่

หรือโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 02-725-9595

ดาวน์โหลดแบบประเมินก่อนเข้ากลุ่มฝึกทักษะทางสังคมได้ที่นี่..