งานบรรยายประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559
13 กุมภาพันธ์ 2559
ปัญหาการเรียนของเด็กสมาธิสั้นและ
เด็ก L.D.

แพทย์หญิงปรารถนา สวัสดิสุธา

เวลา 10.00 น. - 12.00 น.
ณ ห้องประชุมมนารมย์ ชั่้น 2

คลิกอ่านรายละเอียด...

งานบรรยายประจำเดือน มีนาคม 2559
19 มีนาคม 2559
มนารมย์ ชวนเสวนา เรื่อง...ประสาท ประสาท

นายแพทย์โกวิทย์ นพพร

เวลา 09.30 น. - 12.00 น.
ณ ห้องประชุมมนารมย์ ชั่้น 2

คลิกอ่านรายละเอียด...

งานบรรยายประจำเดือน พฤษภาคม 2559
28 พฤษภาคม 2559
ไบโพลาร์

นายแพทย์พิชัย อิฏฐสกุล

เวลา 09.30 น. - 12.00 น.
ณ ห้องประชุมมนารมย์ ชั่้น 2

คลิกอ่านรายละเอียด...

งานบรรยายประจำเดือน มิถุนายน 2559
25 มิถุนายน 2559
กระท่อม บุหรี่ กัญชา สุรา ยาเสพติด
เลิกยากจริงหรือ?

นายแพทย์วศิน บำรุงชีพ

เวลา 09.30 น. - 12.00 น.
ณ ห้องประชุมมนารมย์ ชั่้น 2

คลิกอ่านรายละเอียด...

งานบรรยายประจำเดือน กรกฎาคม 2559
23 กรกฎาคม 2559
ภาวะเสพติด เกม และโลกโซเชียลมีเดีย ภัยเงียบของครอบครัว

แพทย์หญิงปรานี ปวีณชนา

เวลา 09.30 น. - 12.00 น.
ณ ห้องประชุมมนารมย์ ชั่้น 2

คลิกอ่านรายละเอียด...

งานบรรยายประจำเดือน สิงหาคม 2559
20 สิงหาคม 2559
กิจกรรมสร้างสุขเพื่อผู้สูงวัย

สันติ จันทวรรณ นักกิจกรรมบำบัด

เวลา 09.30 น. - 12.00 น.
ณ ห้องประชุมมนารมย์ ชั่้น 2

คลิกอ่านรายละเอียด...

งานบรรยายประจำเดือน กันยายน 2559
17 กันยายน 2559
ปัญหาการนอน

นายแพทย์สุรชัย เกื้อศิริกุล

เวลา 09.30 น. - 12.00 น.
ณ ห้องประชุมมนารมย์ ชั่้น 2

คลิกอ่านรายละเอียด...

งานบรรยายประจำเดือน ตุลาคม 2559
8 ตุลาคม 2559
งานเสวนา "พลังใจดีสร้างได้"

พญ. ภัทรวรรณ ขันธ์แก้ว


แขกรับเชิญ
คุณคริสโตเฟอร์ เบญจกุล (ประชาสัมพันธ์ ร้าน 60 Plus Bakery & Cafe)
คุณวิชัย เวียงสิมมา (ผู้ปกครองเด็กพิเศษ)

เวลา 09.30 น. - 12.00 น.
ณ ห้องประชุมมนารมย์ ชั่้น 2

คลิกอ่านรายละเอียด...

งานบรรยายประจำเดือน พฤศจิกายน 2559
26 พฤศจิกายน 2559
เคล็ด(ไม่)ลับ ดูแลเด็กแอลดี

พญ. พิกุล อาศิรเวช
 ครูอำไพพิศ บุนนาค

เวลา 09.30 น. - 12.00 น.
ณ ห้องประชุมมนารมย์ ชั่้น 2

คลิกอ่านรายละเอียด...