โรคย้ำคิดย้ำทำ
        มนุษย์ทุกคนมีความกังวลความกังวลทำให้เราทุกคนต้องปรับตัว

เพื่อให้อยู่รอดความกังวลเป็นสัญญาณเตือนว่ามีอะไรบางอย่างกำลัง

คุกคามเราอยู่หรือเรากำลังจะเจออันตรายบางอย่างดังนั้นเป็นเรื่องปกติ

และเข้าใจได้ถ้าเรารู้สึกกังวลที่ต้องไปสัมภาษณงาน เพราะเราอาจถูก

ปฏิเสธงาน ไม่มีงานทำ ไม่มีรายได้ แต่ถ้าความกังวลนั้นเป็นความกังวล

จากความคิดของตนเองล่ะ »


       และถ้าความคิดนั้นเป็นความคิดที่เราไม่น่ามีโอกาสที่จะทำตาม แต่ก็อดหวั่นใจไม่ได้ว่าจะทำล่ะ » ตัวอย่างเช่น ขณะเดินผ่านศาลพระภูมิบังเอิญมีความคิดอยากตะโกนด่า
ศาลพระภูมิ เป็นต้นคนที่มีความคิดเช่นนี้บ่อยๆ จะเกิดความรู้สึกกังวลมาก ซึ่งก็มักทำให้คนๆนั้นมีพฤติกรรมบางอย่างเพื่อจะทำให้รู้สึกกังวลลดลงอย่างน้อยก็ชั่วคราว เช่น
ไม่เดินผ่านศาลพระภูมิ ไหว้และขอโทษศาลพระภูมิทุกครั้งที่คิดความคิดและพฤติกรรมที่กล่าวไปนั้นพบได้ในคนทั่วไปเช่นกัน แต่ถ้าคนๆนั้นมีความคิดและพฤติกรรมดังกล่าวบ่อยๆ
จนรบกวนการทำงานการเข้าสังคม หรือทำให้มีความทุกข์ เราก็สามารถบอกได้ว่า คนๆ นั้นกำลังได้รับความทุกข์จากโรคย้ำคิดย้ำทำการดำเนินของโรคนี้จัดได้ว่าเป็นโรคเรื้อรัง
โดยเฉพาะหากมีอาการตั้งแต่เด็ก บางรายจะมีอาการเป็นๆ หายๆ มากขึ้นหรือน้อยลงได้ตามความเครียดในชีวิต บางคนก็อาจหายได้ จากการศึกษาติดตามเด็กที่เคยป่วยเป็นโรคน
ี้มานาน 2 ถึง 7 ปี พบว่า เมื่อโตขึ้นร้อยละ 43 ยังคงมีอาการรุนแรงเท่าเดิม ร้อยละ 45มีอาการอยู่บ้างแต่อาจไม่ถึงกับรบกวนชีวิตประจำวันมากนักมีเพียงร้อยละ 11 เท่านั้นที่พบว่า
ไม่มีอาการหลงเหลืออยู่เลย โรคนี้รักษาได้ด้วยยาและพฤติกรรมบำบัด