นอนหลับฝันดี


  คลินิกปัญหาการนอน  

 

        การนอนหลับเป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ทุกคนแม้แต่ทารกในครรภ์มารดา และการนอนก็จะอยู่กับเราไปตลอดชีวิตมนุษย์จะขาดการนอนไม่ได้เช่น เดียวกับความอยาก อาหาร การหายใจและการเต้นของหัวใจการนอนหลับ คลื่นสมองและสัญญาณชีพต่าง ๆ ในร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาในขณะหลับ แสดงว่าร่างกายและสมอง ไม่ได้หลับใหลไปด้วยการนอนหลับมีระยะที่แตกต่างกันเกิดขึ้นสลับกันไปมาตลอดคืนเป็นวงจร

        ในทุกๆ คืนการนอนจะเริ่มด้วยการหลับแบบที่ไม่มีการกลอกตาอย่างรวดเร็ว (Non-rapid eye movement sleep, Non-REM sleep) ก่อนเสมอ การนอนหลับแบบนี้ยังแบ่ง เป็นระยะที่หนึ่ง ระยะที่สองแล้วจึงเข้าสู่ช่วงที่หลับลึก และปลุกให้ตื่นยากคือระยะที่สาม และสี่หลังจากการหลับไปได้ ประมาณ 90 นาที การนอนหลับจะผ่านเข้าสู่ระยะที่มี ลักษณะพิเศษคือ มีการกลอกหรือสะบัดของดวงตาอย่างรวดเร็ว (REM sleep) คลื่นสมองในช่วงนี้จะกลับไปคล้ายกับตอนตื่น และเป็นช่วงหลับฝัน ระยะหลับฝันนี้เกิดขึ้นเสมอ 4 ถึง 6 ครั้งต่อคืน

        เราควรนอนหลับคืนละกี่ชั่วโมง ความเชื่อที่ว่าทุกคนต้องการ การนอนหลับ 8 ถึง 9 ชั่วโมง จึงเพียงพอไม่เป็นจริงเสมอไป เพราะมีคนจำนวนไม่น้อยที่นอนน้อยกว่านี้ก็สามารถสดชื่นและดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในช่วงกลางวันได้ เป็นปกติ และก็มีคนจำนวนหนึ่งที่ต้องนอนมากกว่า 8 ชั่วโมงจึงจะเพียงพอ

        ในวัยรุ่นและผู้ใหญ่ ส่วนใหญ่ต้องการนอน 8-9 ชั่วโมง การนอนเริ่มลดลง เมื่อเราอายุมากขึ้นในผู้สูงอายุุระยะเวลาการนอนกลางคืนจะลดลง ตื่นบ่อย และมักนอนกลางวัน ดังนั้นมนุษย์แต่ละคนต้องการการนอนไม่เท่ากัน การนอนหลับที่เพียงพอคือ การนอนที่ทำให้เราสดชื่น กระปรี้กระเปร่าพร้อมที่จะทำงานในวันใหม่ไม่ควรยึดติดกับตัวเลข


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  การนอนหลับสำคัญกว่าที่เราคิด  

 

        การนอนหลับที่ไม่เพียงพอ หรือมีคุณภาพไม่ดี จะทำให้บุคคลนั้นรู้สึกไม่สดชื่น เซื่องซึม ความจำ และสมาธิลดลง การประสานงานของกล้ามเนื้อไม่ดีพอ และเกิดความง่วง ประชากร อย่างน้อย 20-30% มีปัญหาเีกี่ยวกับการ นอน จนเกิดความง่วงนอนและรบกวนความสามารถในการทำงานช่วงกลางวัน อย่างน้อย 2 ถึง 3 สัปดาห์ ความง่วงและที่ง่วงมาก จนเกิดการหลับในที่ไม่สามารถขัดขืนได้นำไปสู่ อุบัติเหตุในการทำงาน โดยเฉพาะการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล หรือการขับขี่ยวดยานพาหนะต่าง ๆ

        สาเหตุของหายนะภัยที่ร้ายแรงอันเกิดจากน้ำมือมนุษย์ พบว่าการทำงานอย่างต่อเนื่องติดต่อกันจน อ่อนล้า และอดนอนของพนักงานที่รับผิดชอบมีส่วนสำคัญ ในการเกิดหายนะภัยหลายครั้ง เช่น การชน หินโสโครกของเรือบรรทุก น้ำ้มัน Exxon Valdez การรั่วไหลของโรงไฟฟ้าปรมาณู Three Miles Island ในมลรัฐเพนซิลวาเนียของสหรัฐอเมริกา และแม้แต่การระเบิดของยานอวกาศแชลเลนเจอร์ (Challenger)


        ในคนอ้วนและนอนกรนเสียงดัง อาจมีการขาดลมหายใจหรือลมหายใจลดลง เป็นระยะในช่วงการ นอนหลับ (Sleep apnea-hypopnea syndrome) ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาภายใน ร่างกายจากการขาดลมหายใจ เช่น การขาดออกซิเจนซึ่งจะทำให้คุณภาพและปริมาณการนอนหลับไม่ เพียงพอและในระยะยาวยังทำให้บุคคลนั้น เสี่ยงต่อการเกิดความดันโลหิตสูง โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาด เลือด และอัมพฤกษ์อีกด้วย

  ทำอย่างไร? เราจึงจะนอนหลับฝันดี  

 

        การนอนมีจุดกำเนิดทางชีวภาพในร่างกายของเราเหมือนการเต้นของหัวใจหรือการหายใจ แต่การนอนหลับก็สามารถถูกรบกวนได้จากสภาพทางร่างกาย จิตใจ และ สภาพแวดล้อมภายนอก ควรถือว่าการนอนหลับเป็นส่วนสำคัญของชีวิตเช่นเดียวกับอาหารและการออกกำลังกาย

อ่านต่อ...