ค่าบริการ การตรวจสภาพการนอนหลับ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

รายการค่าบริการ
อัตราค่าบริการ (บาท)
  ค่าตรวจ All - night Sleep Study
๑๒,๐๐๐
  ค่าตรวจ Multiple Sleep Latency Test (MSLT)
๒๐,๐๐๐
**หมายเหตุ : โรงพยาบาลมนารมย์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า