ร่วมสำรวจความคิดเห็นสื่อสิ่งพิมพ์
เรียนท่านผู้มีเกียรติโรงพยาบาลมนารมย์ขอขอบพระคุณที่ท่านได้ให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์และเนื่องจากโรงพยาบาลมีความประสงค์ที่จะทำการสำรวจความคิดเห็น
การรับรู้ข่าวสารจากสื่อต่างๆเพื่อนำผลการสำรวจไปพัฒนาการเผยแพร่ข่าวสารของโรงพยาบาลให้ได้ประโยชน์สูงสุด จึงขอความร่วมมือจากท่านได้โปรดแสดงความคิดเห็น
จากแบบสำรวจข้างล่างนี้โรงพยาบาลขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้สละเวลาให้ข้อมูลแก่โรงพยาบาลมา ณ โอกาสนี้


คำชี้แจง : กรุณาเลือกข้อคำตอบที่ตรงกับตัวท่านมากที่สุด


1. ท่านสนใจรับข่าวสาร / วารสารของทางโรงพยาบาลหรือไม่

สนใจ (กรุณาระบุชื่อ - ที่อยู่)
ชื่อ  *         นามสกุล    
เบอร์โทร   E - mail *  
ที่อยู่


2. หัวข้อการบรรยายที่ท่านสนใจ

ชีวิตคู่                
เตรียมตัวกับการเป็นพ่อแม่ การจัดการความเครียด ปัญหาความจำ
วิธีรับมือกับลูกดื้อ โรคทางจิตเวช ปัญหาการนอน
     โรคซึมเศร้า ปัญหาการใช้ยาเสพติด แอลกอฮอล์
 อื่น ๆ 

3. ท่านรับข่าวสารจากหนังสือพิมพ์ฉบับใดบ้าง (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
เดอะเนชั่น
เส้นทางเศรษฐกิจ
ประชาชาติธุรกิจ
โพสต์ทูเดย์
ฐานเศรษฐกิจ ผู้จัดการ
สยามรัฐ Bangkok Post
 อื่น ๆ 

4. ท่านรับข่าวสารจากนิตยสารเล่มใดบ้าง (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

แพรวสุดสัปดาห์ การเงินการธนาคาร Family weekend
ดิฉัน ทอฝันปันรัก OK
ใกล้หมอ ชีวจิต
รักลูก เปรียว Kids & School
บันทึกคุณแม่ Hello Mother & Care
อิมเมจ Cleo Teen & Family
บ้านและสวน Marie Clare Baby & Kids
 อื่น ๆ 

5. ท่านรู้จักเว็บไซต์ www.manarom.com จากที่ใด
เพื่อนแนะนำ หนังสือพิมพ์, นิตยสารต่างๆ จากเว็บไซต์อื่น
จาก Search Engine บังเอิญเข้ามา