ปมุข อรชุมกิ่ง
คลิกที่รูปเพื่อดูภาพใหญ่
ประวัติการศึกษา :
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจิตวิทยา (จิตวิทยาคลินิก) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
   
ประกาศนียบัตร : ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขา จิตวิทยาคลินิก ออกโดย กองประกอบโรคศิลปะ กระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย
   
สาขาที่เชี่ยวชาญ : การตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิก
  การทดสอบความสามารถทางเชาวน์ปัญญา
  การทดสอบบุคลิกภาพ การประเมินความสนใจในด้านอาชีพ
  การให้คำปรึกษาในวัยรุ่น (13-25 ปี) และผู้ใหญ่ (16-40 ปี)
  การจัดการความเครียด การจัดการความวิตกกังวล
  การฝึกการผ่อนคลาย
   
ภาษา : ไทย