ภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงวัย

รายละเอียด


  ในอดีตเรามักเชื่อกันว่า อาการหลงลืมในผู้สูงอายุ เป็นเรื่องปกติของคนที่มีอายุมากขึ้น เป็นการหลงลืมตามวัยยิ่งมีอายุมากขึ้น ก็จะยิ่งหลงมากขึ้น แต่ความเชื่อดังกล่าวไม่ได้ถูกต้องทั้งหมด ยังมีผู้ป่วยอีกส่วนที่มีอาการสมองเสื่อม ซึ่งเกิดจากทำงานของสมองผิดปกติ โดยอาการหลักที่พบในผู้ป่วยนั้น เป็นอาการหลงลืมที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จากหลงลืมเรื่องใหม่ๆ ที่เพิ่งเกิดขึ้นไปจนถึงไม่สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้ ถามคำถามเดิมซ้ำๆ เล่าเรื่อง เดิมซ้ำๆ นึกคำพูดหรือประโยคไม่ออก เรียกชื่อสิ่งของผิด สับสนเรื่องเวลา สถานที่ รวมถึงอาจมีอารมณ์หงุดหงิด ซึมเศร้า วิตกกังวล ระแวง เห็นภาพหลอนอาการเหล่านี้จะเป็นมากขึ้น เรื่อยๆ จนมีผลกระทบต่อการดำเนินกิจวัตรประจำวัน รวมทั้งพฤติกรรม บุคลิกภาพและอารมณ์

รูปแบบการอบรม


  การบรรยายให้ความรู้
  ถาม-ตอบแลกเปลี่ยนประสบการณ์

เหมาะกับใคร ?


  ผู้สนใจเพิ่มเติมความรู้ด้านจิตเวช

วัน เวลา สถานที่


  วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2563
  เวลา 09.30 น. - 12.00 น.
  ณ ห้องประชุมมนารมย์ ชั้น 2

ค่าลงทะเบียน

ฟรี
วิทยากร


ยกเลิกงานบรรยาย ภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ เพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อ ไวรัสโควิท-19