ความบกพร่องในการเรียนรู้ Learning Disabilities (LD)

LD คืออะไร

LD (Learning Disabilities) คือความบกพร่องในการเรียนรู้ในเด็กที่มีสติปัญญาฉลาดในเกณฑ์ปกติหรือฉลาดเหนือกว่าเด็กอื่น
แต่การเรียนรู้ในด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายๆ ด้านช้ากว่าเพื่อนที่มีอายุเท่ากัน ทั้งๆ ที่เพื่อนอาจมี
สติปัญญาเท่ากันหรือต่ำกว่า การบกพร่องในการเรียนรู้ มิได้เกิดจากความเกียจคร้าน การขาดเรียน
มีความพิการ หรือปัญหาทางอารมณ์ ซึ่งโรคนี้พบในเด็กวัยเรียได้ถึงร้อยละ 7

หนูเป็น LD หรือเปล่านะ?
อาการแสดงอาจมีข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อร่วมกัน ดังนี้

   ปัญหาในการอ่าน เช่น อ่านผิด ตกหล่น อ่านข้ามคำ เพิ่มคำ สลับพยัญชนะ ผสมคำ แยกคำอ่านไม่ได้     อ่านไม่ได้ใจความจนถึงขั้นอ่านไม่ออกเลย

   ปํญหาในการเขียน เช่น เขียนตัวหนังสือกลับหลัง เขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ไม่ถูกที่ หรือ      เขียนคำสลับตำแหน่งกัน ทำให้เขียนช้าและไม่ชอบเขียน

   ปัญหาในการคำนวณ เช่น เขียนตัวเลขผิด ไม่เข้าใจค่าของตัวเลขหลักต่างๆ     ไม่เข้าใจเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ ตีโจทย์ปัญหาไม่ได้ ไม่เข้าใจวิธีการคำนวณตัวเลข

   ปัญหาในการคิด เช่น ไม่สามารถลำดับเหตุการณ์ สับสนในการทำตามคำสั่ง การให้เหตุผลไม่ดีพอ      เรียนแล้วก็ลืม

รู้ไหมว่าหนูรู้สึกอย่างไร?

หนูมักรู้สึกว่าตนเองเรียนไม่เก่ง มีปมด้อย มีอารณ์เศร้า บางครั้งเมื่อหนูถูกบังคับให้ทำงานซ้ำๆ หรือเรียนพิเศษหนูก็จะต่อต้านการเรียน ไม่อยากไปโรงเรียน หนูมักพูดจาฉลาดโต้ตอบได้ดี แต่พอให้อ่าน เขียน คำนวณ หนูกลับทำได้ไม่ดี ทำให้ผู้ใหญ่ไม่เข้าใจ ดุว่าหนูเป็นเด็กขี้เกียจ ดื้อ เกเร เพื่อนหนูบางคนก็อายที่ทำสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ แต่ไม่อยากให้ใครรู้ ก็เลยปฏิเสธการทำสิ่งต่างๆ ที่ทำไม่ได้

จะช่วยหนูอย่างไรดี ?

   พาหนูพบคุณหมอ ให้คุณหมอซักประวัติอย่างละเอียดจากผู้ปกครอง มีแบบสอบถามให้คุณครูของหนูตอบ มีการวัดระดับเชาว์ปัญญา วัดความสามารถทางการเรียนด้านต่างๆ
  ตรวจร่างกายและทดสอบทางจิตวิทยา และผลสัมฤทธิ์ในการเรียน
   ให้ความรู้ความเข้าใจ ช่วยเหลือหนูและครอบครัวทางด้านจิตใจ
   ช่วยหนูทางด้านการเรียน โดย ครูการศึกษาพิเศษ
   ถ้าหนูมีภาวะอื่นร่วมด้วย เช่น สมาธิสั้น ซึมเศร้า คงต้องให้หนูกินยา
   การบำบัดทางเลือกอื่นๆ เช่น ศิลปะบำบัด การกระตุ้นระบบประสาทและความรู้สึก

LD เป็นโรคที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือ ควรได้รับการวางแผนการเรียนเป็นรายบุคคล (Individualized Educational Program, IEP) เพื่อปรับหลักสูตรการเรียนและวิธีการประเมินให้เหมาะสม เช่น เน้นการฟัง การเห็น การลงมือทำ หรือใช้เครื่องมือช่วยในการเรียนรู้ เช่น วิดีโอ คอมพิวเตอร์ ซึ่งจะช่วยให้สามารถเรียนได้ในโรงเรียนปกติ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนบริการจิตวิทยาเพื่อการศึกษา
โทร 02-725-9595, 02-399-2822 หรือ email : [email protected]