เกมส์ฝึกสมอง
1. ขับรถวิบาก  
    ฝึกความคิด สายตาและความเร็วในการตัดสินใจ
    และความรอบคอบ
  2. ลูกบาสฝึกสมอง 
    ฝึกกระบวนการคิด ตัดสินใจ และความแม่นยำ
     
 
     
     
3. สลัดเพชร 
     ฝึกความคิด วางแผน และแยกสีสัน ในเวลาที่จำกัด
  4. สร้างกำแพงเมืองอียิปตฺ์ 
     ฝึกความคิด การวางแผนและการจัดวางอย่างมีระบบ
     
 
     
     
5. Tic Tac Toe 
    ฝึกให้มีความละเอียดรอบคอบ รู้จักวางแผนได้ดี
  5. Mario
    ฝึกความคิด การควบคุมอย่างมีระบบ