งานบรรยายเรื่อง"ดูแลสุขภาพใจ วัยเกษียณ" โดย พญ.ภัทรวรรณ ขันธ์แก้ว 28 กันยายน 2556


สิ่งที่ท่านได้รับจากการฟังบรรยาย

1. วิทยากรอธิบายชัดเจน ตรงจุด ใช้ได้จริงค่ะ
2. ทำให้สามารถวางแผนในอนาคตในวัยผู้สูงอายุได้อย่างมีหลักเกณฑ์และรู้แนวคิดที่มีประโยชน์ในการจัดการตัวเองเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ
3. ทำให้ได้รับรู้ในเรื่องการดูแลสุขภาพใจวัยเกษียณว่าไม่มีผู้พ่ายแพ้แก่กาลเวลา
4. การใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในช่วงวัยหลังเกษียณ
5. ได้มุมมองใหม่ในการบริหารจิตใจ
6. จะนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวัน ทั้งกับตนเองและครอบครัวให้มากขึ้น
7. วิธีการดูแลผู้ใหญ่ เตรียมตัวได้ตั้งแต่อายุ 20 ปี เช่น การออมเงิน สุขภาพร่างกาย จิตใจ
8. สามารถนำความรู้นำไปปรับใช้และเป็นข้อคิดในการดำเนินชีวิตได้ ได้รับแง่คิด มุมมองจากผู้ร่วมสัมมนาที่ดี
9. ชอบการบรรยายของอาจารย์มากค่ะ
10. เข้าใจอารมณ์ของผู้ใหญ่เพื่อเตรียมดูแลท่านทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจ
11. อาจารย์แนะนำวิธีการในการเตรียมตัวเพื่อการใช้ชีวิตหลังวัยเกษียณได้ดีมากครับ
12. อวัยวะในร่างกายไม่มีป้ายบอกวันหมดอายุเพราะฉะนั้นอยู่กับปัจจุบันให้ดีที่สุด ทั้งกายและใจ ต้องดูแลตนเอง อย่าเครียด
13. การยอมรับตนเอง
14. สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ดูแลตนเองและดูแลคนในครอบครัว บอกต่อผู้สนใจ เช่น แนะนำญาติ เพื่อนร่วมงาน
15. พฤติกรรมและสิ่งที่ควรทำในวัยสูงอายุ เพื่อสุขภาพจิตที่ดี
16. ข้อปฏิบัติในวัยก่อนเกษียณ หลังเกษียณ การทำ การปฏิบัติทั้งกาย ใจ ในวัยสูงวัย ที่ทุกคนต้องเดินทางเดินทางมาถึง
17. มีทางออกของการจัดการกับปัญหาที่พบ และรู้วิธีว่าควรเตรียมการทุกอย่างไว้แต่เนิ่นๆ และต้องรอดูสถานการณ์ก่อนตัดสินใจอะไร