งานบรรยาย พ่อแม่แบบไหน วัยรุ่นไม่เซ็ง
ภาพบรรยากาศ คอร์สอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "งานบรรยาย พ่อแม่แบบไหน วัยรุ่นไม่เซ็ง" โดย พญ.กมลชนก เหล่าชัยศรี
เมื่อวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับความสนใจจากพ่อแม่ ผู้ปกครอง หลายท่านเข้าร่วมฟังบรรยายในครั้งนี้

ความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมฟังงานบรรยายบางส่วน
- เพิ่มความมั่นใจในการเลี้ยงลูกว่ามาถูกทางแล้ว ได้ความรู้เสริมเพิ่มขึ้นในการดูแลรายละเอียดลึกขึ้น
- ช่วยในการเลี้ยงดูลูกเล็กและวัยรุ่นอย่างมีวิธีการใช้ชีวิตอย่างถูกต้องและมีสุขภาพจิตดี
- ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการสื่อสารกับลูก เพื่อสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว
- ความรู้พื้นฐานของการอยู่กับวัยรุ่นสมัยดิจิตอล
- มุมมองที่กว้างขึ้น ปรับพฤติกรรมของตนเองต่อลูก เข้าใจมุมมองของลูกได้มากขึ้น
- นำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ดี และทำให้ครอบครัวมีความสงบสุขได้
- ได้เข้าใจความคิดของเด็กวัยรุ่นมากขึ้น เรียนรู้วิธีการปฏิสัมพันธ์กับเด็กวัยรุ่นมากขึ้น
- มีประโยชน์มากในการใช้เลี้ยงดูบุตรซึ่งอยู่ในช่วงวัยรุ่น (อายุ 18-20 ปี) และสามารถนำไปให้คำแนะนำกับบุคคลให้ที่ทำงานและคนใกล้ตัวที่มีปัญหาได้แก้ไขได้ถูกต้อง
- การปรับปรุงตัวเอง การพิจารณาตัวเอง (พ่อแม่)
- ความสุขในบ้าน การทำให้บรรยากาศในบ้านเย็น ความรักผูกพันในครอบครัว
- ปรับตัวเองกับสิ่งที่ลูกคิดและทำ / เรื่องความคาดหวัง
- รู้วิธีการปฏิบัติต่อเด็ก การทำให้เค้าไว้ใจ การรู้จัก เปิดใจ รู้จักการสื่อสาร และการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
- เทคนิคที่นำไปใช้กับวัยรุ่น แนะนำให้คนที่เป็นพ่อแม่ได้ต่อไปในอนาคต
- สาระ กระบวนการ จัดลำดับและการเข้าใจวัยรุ่นมากขึ้น
- แนวปฏิบัติการปรับตัวให้เข้ากับวัยรุ่น ทำอย่างไรการเลี้ยงลูก ในช่วงวัยรุ่นจะให้มีสุขภาพจิตดีทั้ง 2 ฝ่าย
- ได้แนวคิดในการเลี้ยงลูก
- จะนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิต / ประโยชน์ ที่ดูแลตนเองก่อนจะดูแลคนอื่น