งานบรรยายเรื่อง เคล็ด (ไม่) ลับ ดูแลเด็กแอลดี

งานบรรยายเรื่อง เคล็ด (ไม่) ลับ ดูแลเด็กแอลดี บกพร่องในการเรียนรู้ (Learning Disabilities) โดย พญ. พิกุล อาศิรเวช และ ครูอำไพพิศ บุนนาค เมื่อวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา

Workshop & seminar Learning Disabilities. by Pikul Arsirawech, M.D. and Umpaipit Bunnag on 26 th November 2016.