ร่วมบริจาคทุนทรัพย์เพื่อจัดสร้างศูนย์ ดูแลผู้ป่วยประคับประคองและระยะท้าย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พญ.จันทิมา องค์โฆษิต ไกรฤกษ์ ประธานกรรมการโรงพยาบาลมนารมย์ นพ.ไกรสิทธิ์ นฤขัตพิชัย กรรมการผู้จัดการโรงพยาบาลมนารมย์ และ บริษัท พีเอซี (สยาม) จำกัด ร่วมบริจาคทุนทรัพย์เพื่อจัดสร้างศูนย์ดูแลผู้ป่วยประคับประคองและระยะท้าย (มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 13 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงพยาบาลมนารมย์

On 13th September 28, 2017 Chantima Ongkosit Krairiksh, M.D., and Kraisit Narukhatphichai, M.D., Chairperson and Managing Director of Manarom Hospital, together with PAC (Siam) Co., Ltd. gave the donations to Suan-Dok Foundation, Chiang Mai University’s Faculty of Medicine. The donations will be used towards building “CMU Palliative Care Center” in Chiang Mai Province.