งานบรรยาย แก้ (ปัญหา) เด็กซน

งานบรรยาย แก้ (ปัญหา) เด็กซน โดย พญ. นลินี เชื้อวณิชชากร วันเสาร์ ที่ 28 มีนาคม 2558 เวลา 08.30 - 12.00 น. ที่ผ่านมา
Workshop & seminar How to Handle Mischievous Children by Nalinee Cherwanitchakorn, M.D. on 28 th March 2015