บรรยายหัวข้อ “ นอนอย่างไร ให้มีคุณภาพ” ณ ทำเนียบรัฐบาล

โรงพยาบาลมนารมย์ ได้รับเชิญจากสำนักเลขาธิการนายก รัฐมนตรี เข้าร่วมกิจกรรม Health Talk โดยมีแพทย์หญิง วรลักษณา ธีราโมกข์ ผู้อำนวยการฝ่ายคลินิก
โรงพยาบาลมนารมย์ เป็นวิทยากรในการบรรยายหัวข้อ “ นอนอย่างไร ให้มีคุณภาพ” ณ ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวัน จันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 – 15.30 น. ที่ ผ่านมา